Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Enångers kyrka i malpåse

Print Friendly, PDF & Email

Enånger-Njutångers församling har lagt sin huvudkyrka, Enångers kyrka, i malpåse. Den är stängd huvuddelen av åren och öppnar bara för enstaka, större aktiviteter. Församlingens huvudkyrka är istället Njutångers kyrka, sekonderad av Enångers gamla kyrka under sommarmånaderna.

I senaste numret av församlingstidningen Kyrkbladet beskriver kyrkoherde Pär Stenberg situationen.

1 oktober–midsommarafton ”ska vi se Njutågers kyrka som vår huvudkyrka” med högmässa klockan 11.00. En gång per månad är högmässan förlagd till EFS-kyrkan i Njutånger.

Midsommardagen–30 september ”ska vi se Enångers gamla kyrka som vår huvudkyrka” med högmässa klockan 11.00. En gång per månad är högmässan förlagd till EFS-kyrkan eller Brogården i Njutånger.

Till detta kommer under vinterhalvåret (oktober–midsommar) minst en samling per månad i församlingshemmet i Enånger och under sommarperioden kvällsgudstjänsterna i Långvinds kapell på lördagar och Nianfors kyrka på tisdagar.

Iggesunds kyrka fungerar som ”vardags- och ungdomskyrka” året om.

Sankta Maria kapell, Iggesund, rymmer ”speciella kvällsgudstjänster, Taizémässor osv”.

Enångers kyrka är inte i malpåse för tid och evighet. Den är öppen under kyrkoårets stora helger, för andra publikdragande arrangemang samt för begravningsgudstjänster, vigslar och dop.

Bakgrunden till att församlingens huvudkyrka inte längre är huvudkyrka är ekonomi: Det kostar för mycket att värma upp den  stora träkyrkan som har luftburen oljleeldning. De tre kyrkorna i Iggesund och Njutånger har bergvärme, vilket gör uppvärmningen billig.

– Förra vintern hade vi kostnader i uppvärmning för cirka 130 000 kronor i Enångers kyrka. Det är inte rimligt att värma upp en så stor lokal för i bästa fall 15 gudstjänstbesökare när vi har mindre kyrkor inom församligen som har en stadig bergvärme och alltså alltid är uppvärmda, skriver Pär Stenberg i senaste Kyrkbladet.

Församlingen har fem egna kyrkor: Enångers kyrka från 1881, Iggesunds kyrka från början av 1900-talet, Nianfors kyrka från 1797, Njutångers kyrka från medeltiden och Sankta Maria kapell i Iggesund från 1967. Till detta kommer Enångers gamla kyrka från medeltiden, som Riksantikvarieämbetet äger och underhåller, och Långvinds kapell, som Långvinds kapellförening äger och underhåller.¨

Genom samverkan med Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) har församlingen också verksamhet i två EFS-lokaler, EFS-kyrkan i Njutånger och Brogården i Njutånger.

Framtiden för Enångers träkatedral ser inte speciellt ljus ut, även om den nyligen blivit upprustad med handikappramp, ny toalett, nytt golv och delvis ny hörslinga. Enångers kyrka lär inte stängas för gott men knappast bli huvudkyrka igen.

– Enångers kyrka fyller sin funktion i de stora sammanhangen, skriver Pär Stenberg och lägger hoppfullt till: den dag när vi blir så många bedjande, lovprisande Jesusälskare att vi inte får plats i några av de övriga kyrkorna då blåser vi på värmen en vanlig söndag i februari.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv