Svampkonsulent Monica Svensson

Kungsgården Långvind samarbetar med svampkonsulent Monica Svensson och erbjuder därigenom svampexkursioner i Långvind med omnejd.

Exkursionerna rymmer både allmän svampinformation och matsvampsinformation. Monica Svensson tar den svampintresserade på en fascinerande resa i svampriket. Hon anpassar exkursionen efter gruppens intresse och behov.

Hon har kunskaper om svampens växtsätt och beroende av olika värdträd, som gör att man med hjälp av naturen kan läsa var det lönar sig söka efter olika arter. Olika geologiska förutsättningar, förekomst av kalk och grönsten påverkar och gynnar vissa arter. Andra faktorer som påverkar är skogens ålder och trädsammansättningen, fuktighet, väderförhållanden, förekomst av död ved, vattendrag med mera

Kungsgården Långvind och Monica Svensson erbjuder svampexkursioner på olika platser i Långvind med omnejd, där vi plockar matsvamp, studerar övrig svamp, lär känna förväxlingssvamp och lär oss om svampens betydelse för natur och ekologi.

Exempel på matsvamp som kan förekomma:
• kantarell
• trattkantarell
• karljohan
• strävsoppar
• rödgul trumpetsvamp
• svart trumpetsvamp
• blodriskor
• rimskivling
• fårtickor
• blek taggsvamp (Hälsinglands landskapssvamp)
• kremlor

Läs mer om Monica Svensson!

Årets program med Monica Svensson som svampkonsulent finns i Långvind.coms kalender.

Kontaktvägar till svampkonsulent Monica Svensson:
telefon: 0278-168 04
mobil: 073-539 16 31
e-post: monica@svamp.se
adress: Östergatan 1 A  lgh 1201, 821 42 Bollnäs
webb: http://svamp.se

Sidan uppdaterad 24 januari 2019