Om Alf Pallin

Alf Pallin har plockat svamp sedan barndomen och blev tidigt självlärd på svamp. Han har under 2000-talet utbildat sig till svampkonsulent och gått flera högskolekurser vid Umeå universitet i ämnet: svampkunskap 1, svampkonsulentutbildning, vedlevamde svampar, svamp och ekologi, svampsystematik. Till detta kommer helgkurs i mikroskopering av svamp. Han har eget mikroskop.

Alf Pallin är anlitad i olika sammanhang med anknytning till svamp. Han är anlitad som lärare vid svampkonsulentutbildningen på högskolenivå.

Svampkonsulent Alf Pallin erbjuder ett brett spektrum av svampkunskap. Han
• leder svampcirklar
• guidar i naturreservat med inriktning på svampens roll i ekosystemet
• ger råd i tillvaratagande av svamp, svamp i matlagning, inläggning av svamp och förvaring av svamp
• är behjälplig med artbestämning vid eventuell svampförgiftning
• är en av Giftinformationcentralens kontaktpersoner
• tar emot svamp för artbestämning, berättar om svamp och ordnar svamputställningar
• fotograferar svamp och gör annat med anknytning till svamp.

Alf Pallin bor i Söderhamn.

Sidan uppdaterad 26 november 2017