Svampkonsulent Alf Pallin

Kungsgården Långvind samarbetar med svampkonsulent Alf Pallin och erbjuder därigenom svampexkursioner i Långvind med omnejd.

Exkursionerna rymmer både allmän svampinformation och matsvampsinformation. Alf Pallin tar den svampintresserade på en fascinerande resa i svampriket. Han anpassar exkursionen efter gruppens intresse och behov.

Han har kunskaper om svampens växtsätt och beroende av olika värdträd, som gör att man med hjälp av naturen kan läsa var det lönar sig söka efter olika arter. Olika geologiska förutsättningar, förekomst av kalk och grönsten påverkar och gynnar vissa arter. Andra faktorer som påverkar är skogens ålder och trädsammansättningen, fuktighet, väderförhållanden, förekomst av död ved, vattendrag med mera

Kungsgården Långvind och Alf Pallin erbjuder svampexkursioner på olika platser i Långvind med omnejd, där vi plockar matsvamp, studerar övrig svamp, lär känna förväxlingssvamp och lär oss om svampens betydelse för natur och ekologi.

Exempel på matsvamp som kan förekomma:
• kantarell
• trattkantarell
• karljohan
• strävsoppar
• rödgul trumpetsvamp
• svart trumpetsvamp
• blodriskor
• rimskivling
• fårtickor
• blek taggsvamp (Hälsinglands landskapssvamp)
• kremlor

Årets program med Alf Pallin som svampkonsulent finns i Långvind.coms kalender.

Kontaktvägar till svampkonsulent Alf Pallin:
telefon: 0270-370 14
mobil: 070-247 44 20
e-post: alf.pallin@soderhamn.com
adress: Norralagatan 18 C  lgh 1201, 826 37 Söderhamn

Sidan uppdaterad 24 januari 2019