Green Key världsledande

STF hotell, vandrarhem och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind har en stark ekologisk profil och ett genomtänkt hållbarhetsarbete.

Kungsgården Långvind är sedan 2012 en av Green Key Sverige miljöcertifierad logi- och konferensanläggning, den första i Hälsingland.

Internationella Green Key omfattar i dag över 3 000 anläggningar i över 60 länder. Green Key startade 1994 i Danmark och spred sig sedan till Frankrike (1998) och vidare i världen. Sverige blev år 2000 tredje Green Key-landet i världen, tillsammans med Estland och Grekland.

Bakom Green Key står Foundation för Environmental Education (FEE). FEE startade sin verksamhet 1981. Stiftelsen är ett internationellt samarbetsorgan för miljöorganisationer.

Green Key stöds av World Tourism Organization och Förenta Nationernas Miljöprogram (ENEP).

Green Key miljöcertifierar hotell, vandrarhem, campingar och konferensanläggningar. Vilka anläggningar som är Green Key-certifierade i Sverige framgår av denna karta.

Green Key Sverige samarbetar bland annat med ekoturismcertifieringsorganisationen Naturens Bästa, Naturturismföretagen, besöksnäringsorganisationen Visita, Sveriges Camping och Stugföretagares Riksorganisation, Svenska Turistföreningen (STF) och Sveriges Ekokommuner.

Sidan uppdaterad 27 november 2020