Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Vandringsstigar

Print Friendly, PDF & Email

Det finns gott om vandringsstigar i Långvindsbruk, Långvinds fritidsområde och områden i deras närhet.

Först tips på vandringar i Långvindsbruk.

Långvindsbruk–Långvinds fritidsområde–Långvindsbruk
Gå gamla vägen från bruksmiljöns centrum – Hedbergsvägen – till Snäckenvägen. Korsa Snäckenvägen, som går till Långvinds fritidsområde, och fortsätt längs vägen på östra sidan av åkerkanten i Långstrand. Fortsätt över bron och vidare på stig genom öppen mark till väg vid ett jakttorn (märkt Långvinds bruk 237), ta vänster på skogsvägen till Siviksvägen. Ta vänster på Siviksvägen, fortsätt till trevägskorsningen och ta höger på gamla vägen till Saltpannan väster om Byhedsjön, som mynnar ut nära fritidsområdets småbåtshamn. Ta vänster på Saltpannavägen, fortsätt fram till Snäckenvägen och följ sedan denna väg förbi Byhedsjön fram till landsvägen mot Långvindsbruk (väg 673). Ta höger på landsvägen, fortsätt över bron in mot bruket, passera Kungsgården och fortsätt fram till Herrgården och bruksmiljöns centrum. Vandringen är cirka tolv km.

Långvindsbruk–Norasjön–Långvindsbruk
Ta vägen norrut strax väster om Långvinds kapell och fortsätt denna väg i nordöstlig riktning norr om Hålldammen och Norasjön. Ta vänster i Nora och fortsätt söderut till landsvägen mot Långvindsbruk (väg 673). Ta vänster och gå landsvägen till trevägskorsningen. Fortsätt över bron mot bruket, förbi Kungsgården och fram till Långvinds kapell. Vandringen är cirka elva km.

Natur- och kulturstigen i Långvind
Börja vandringen strax före de två röda spannmålsmagasinen vid Generalsvägen. Gå stigen förbi ångsågen, över Långvinds ström och vidare över Hedbergsvägen. Gå runt den gamla masugnsruinen, fortsätt vandringen söder om Herrgårdsdammen och följ Långvinds ström uppströms. När stigen tar slut, gå bron över strömmen, fortsätt förbi resterna tvätthuset och mellanhammaren. Ta höger på landsvägen in mot bruket, vandra förbi Långvinds kapell och fortsätt genom den centrala bebyggelsen till natur- och kulturstigen start. Stigen är cirka två kilometer.

Här kommer tips på vandringar i Långvinds fritidsområde och markerna runt Byhedsjön, både längs havet och i skogen.

Strandstigen Snäcken–Kråknäs
Stigen går efter kusten från Snäckenbadet över Lillkråknäs och Kråknäsbadet till Svanstigen. Från Svanstigen finns asfalterad väg till Saltpannan, där ny strövstig tar vid.

Skogsstigen Saltpannan–Byhedsjön
Stigen går från vägkröken vid Saltpannan över myrmark till Byhedsjön och Byhedsstigen. Stigen är delvis dåligt utmärkt. Från Byhedsstigen finns asfalterad väg till Svensviken, där ny strövstig tar vid.

Skogsstigen Svensviken–Dragösviken
Stigen går från hamnen i Svensviken över Dragöspunsarna och Snäckenvägen till hamnen i Dragösviken. Väst om Punsarna finns en stig till Fornstigen. Mellan Punsarna finns en stig norrut till ett urskogsparti.

Strandstigen Dragösviken–Snäcken
Stigen går från hamnen i Dragösviken över udden och utmed viken till naturreservatet och vidare till Snäcken.

Strandstigen runt Byhedsjön
Stigen går runt Byhedsjön och ansluter till vägen vid Byhedsjöns badplats.

Gamla vägen Saltpannan–Snäckenvägen
Gamla vägen från Långvinds fritidsområde börjar strax norr om småbåtshamnen i Saltpannan och går fram till Siviksvägen och Snäckenvägen vid grustaget väster om Byhedsjön. Därefter leder Snäckenvägen tillbaka till Långvinds fritidsområde.

På Korsholmen finns flera stigar, som alla har havskontakt.

Korsholmen–Korsholms udde
Det finns en nordlig och en sydlig väg från Snäckenvägen där fritidsbebyggelsen tar slut. Båda vägar löper samman före en vändplan, som är sammanbunden med en stig till Korsholms udde och öppna havet.

Korsholmen–före detta skjutfältet
Vägen börjar nära Snäckenvägens slut vid Bastharsviken, går längs en väg som övergår i en stig sista delen ut till det tidigare skjutfältet vid öppna havet.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 14 juli 2009


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv