Boka boende på Kungsgården Långvind!

Vattensport

Print Friendly, PDF & Email

Vattenskoter är förbjuden i Långvinds farvatten.

Vattenskoter får i Gävleborgs län bara köras i allmänna farleder, som är utpekade av Sjöfartsverket. I farvattnen utanför Långvind finns följande farleder för vattenskoter:

• farled 635 Otterhällan–Vitgrundet
• farled 639 Kråksundet–Enbärsskär
• farled 640 Iggesund–Agön.

Länsstyrelsen i Gävleborg fattade 2006 följande beslut om vattenskoteråkning:
• Det får vara högst 600 meter från sjösättningsplats till vattenskoterfarled.
• Man måste välja kortaste vägen från sjösättningsplats till vattenskoterled.
• Högsta hastighet vid färd till vattenskoterled är åtta knop.
• Det är förbjudet att åka genom allmänna badplatser, naturreservat och Natura 2000-områden.

Båtsport och annan vattensport än vattenskoter är tillåten i vatten utanför Långvind, så länge man håller sig till gällande hastighetsbestämmelser och visar hänsyn.

Den svenska förordningen för vattenskotrar strider inte mot EU:s regler, konstaterade EU:s domstol i juni 2009. Så nu kan Kustbevakningen och polisen börja ingripa mot skoterförare, som inte håller sig till farleder, fartgränser och övriga bestämmelser.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 28 juli 2009


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv