Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Pilgrimsvandringens historia

Print Friendly, PDF & Email

Pilgrimsvandrare föreningar människor från alla delar av världen. Målet för en pilgrimsvandrare varierar, liksom skälen till vandringen.

Fyra klassiska pilgrimsmål
Världen har fyra klassiska pilgrimsmål, som människor vandrat till sedan kristendomens tidiga år: Rom, Jerusalem, Santiago de Compostela (nordvästra Spanien) och Nidaros (Trondheim).

Många vägar bär till dessa historiska platser. I Norden går många pilgrimsleder från kusten till Nidaros. De har samlingsnamnet Sankt Olofsvägarna och går genom Finland, Danmark, Sverige och Norge till Trondheim (Nidaros).

Sankt Olofsvägarna blev 2010 en så kallad europeisk kulturväg.

Sankt Olofsvägarna är även kända som Sankt Olavveiene eller Sankt Olavsvägarna,

Pilgrimsvandringarna går tillbaka till medeltiden och Nordens – mer exakt Norges – kristnande. Olof Haraldsson (på norska Olov Haraldsson) kristnade Norge. Han dog den 29 juli 1030 i slaget vid Stiklestad, blev helgonförklarad som Sankt Olof (Olav den hellige), fick sin grav i Nidaros och gav med tiden namn åt pilgrimslederna i vår del av världen. Läs mer under Pilgrimsledernas historia!

Stråsjöleden en av många vägar till Nidaros
En av Sankt Olofsvägarna är Stråsjöleden. Den börjar vid Östersjöns strand på Korsholmen (bilden) och går via Långvind, Enånger, Njutånger och Forsa vidare mot Medelpad, Jämtland och Norge.

I Hälsingland finns också Trönöleden, som börjar i Norrala och går via Trönö medeltida kyrka.

Ytterligare en led genom Hälsingland är Helgonleden, som Trönöleden ansluter till. Det är en betydligt större led, som går genom fyra landskap. Den börjar i Uppland, fortsätter genom Gästrikland till Skog i Hälsingland, längs med Ljusnan, förbi Undersvik, Järvsö, Färila och Kårböle, för att sedan gå vidare genom Jämtland.

Pilgrimsvandringar blev förbjudna i Norden under reformationen.

Efter cirka 450 år startade en modern form av pilgrimsvandring, som samlar både troende och andra. Den växer nu i popularitet i Norden.

Symboler på vandringen
En del vandrar ensamma, men de flesta vandrar i grupp med en erfaren vandringsledare.

Vandringsledaren håller ihop gruppen och ser samtidigt till att individen får den tid för sig själv som är så central i vandringen. Efter varje vandringsetapp, samlar vandringsledaren gruppen till reflektion över dagens vandring.

Vandringsledaren går inför och under vandringen också igenom vad som karaktäriserar en pilgrimsvandring och symbolerna som hör till:
Staven: frihetens och vandringens symbol
Hatten: symbol för både bekymmerslöshet och Guds beskydd
Ränseln: symbol för den mat man behöver under färden och som man delar med andra
Kappan: symbol för tystnaden är den omslutande kappan
Skorna: symbol för långsamhet och efterföljelse, i Jesu spår
Korset: symbol för andlighet och försoning mellan Gud och människor
Tältet: symbol för enkelhet

Varje pilgrimsvandrare som vandrar med Kungsgården Långvind får stav och pilgrimspass. Varje etapp av vandringen har sin egen stämpel för pilgrimspasset. Läs mer om pilgrimsvandringspaketen här!

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 28 februari 2018


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv