Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Pilgrimsvandring till Nidaros

Print Friendly, PDF & Email

Det finns ett historiskt pilgrimsmål i Norden, Nidaros (Trondheim). Det har samma status och historiska tyngd som pilgrimsmålen Rom, Jerusalem och Santiago de Compostela i nordvästra Spanien.

Ett stort antal pilgrimsleder går från kusten till Nidaros. En av dessa är Stråsjöleden, som börjar vid Östersjöns strand på Korsholmen och går via Långvind, Enånger, Njutånger och Forsa vidare mot Medelpad, Jämtland och Norge.

Läs mer om Stråsjöleden samt Kungsgården Långvinds pilgrimsvandringar och pilgrimsvandringspaket.

Olof Haraldsson blev legend
Pilgrimsvandringarna går tillbaka till medeltiden och Nordens – mer exakt Norges – kristnande.

Stiklestad

Olof Haraldsson (på norska Olov Haraldsson) var kungen som kristnade Norge. År 1028, 13 år efter sin kröning, flydde han undan sina motståndare i Norge och drog till Gårdarike (Ryssland). Redan året efter vände han åter till Norge via Sverige, med målet att återta kronan och riket. Vid gården Sul i dagens Verdals kommun, Nord-Tröndelag, mötte han en lokal bondehär från Tröndelagen. Bondehären var större och bestod av både kristna och hedningar. Hären besegrade honom den 29 juli 1030 i slaget vid Stiklestad, där Olof Haraldsson dog (bilden är en klassisk målning, en akvarell från 1859 av Peter Nicolai Arbo). Sedan dess är den 29 juli Olofs namnsdag i hela Norden.

Innan slaget började sov Olof en stund. Han ska efteråt ha sagt att han hade drömt att han klättrade uppför en stege till himlen. Detta vittnesmål blev en viktig del av Olofslegenden, eftersom man såg detta som ett tecken på att Olof hade fått veta att han skulle lida martyrdöden.

Pilgrimsvandring till Sankt Olof
Olof blev begravd nära slagfältet. Kort därefter började rykten cirkulera om att han var ett helgon. Mirakel hände vid hans död och grav. Ryktet fick allt större spridning. Efter ett år grävde man upp hans lik och fann att det var lika friskt som när han dog. Detta såg man som ett säkert tecken på hans helighet.

Hans kvarlevor, som från och med nu sågs som viktiga reliker, flyttades till Nidaros. Här började man bygga den mäktiga Nidarosdomen.

Olof Haraldsson blev tidigt helgonförklarad som Sankt Olof (på norska Olav den hellige). Kunskapen om den helige Olof nådde ända till Jerusalem, där hans porträtt sedan dess finns i Gravkyrkan.

Nidaros viktigt pilgrimsmål
Nidaros blev ett mål för många pilgrimer. Nidaros blev under medeltiden ett av de stora kristna pilgrimsmålen efter Rom, Jerusalem och Santiago de Compostela.

Pilgrimsvandringar blev förbjudna i Norden under reformationen.

Efter cirka 450 år startade en modern form av pilgrimsvandring, som samlar både troende och andra. Den växer nu i popularitet i Norden.

Stråsjöleden ingår i Sankt Olofsvägarna, som sedan 2010 är en officiell europeisk kulturväg. Sankt Olofsvägarna, även kända under sitt norska namn Sankt Olavveiene eller Sankt Olavsvägarna. Dessa går genom Danmark, Norge och Sverige till Trondheim (Nidaros).

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 28 februari 2018


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv