Boka boende på Kungsgården Långvind!

Svampplatser

Print Friendly, PDF & Email

Platser som vi erbjuder svampexkursion till:

Långvind: Vi letar svamp längs med natur- och kulturstigen i Långvindsbruk och i andra näraliggande områden i Långvindsbruk.

Lindefallet:  Vi letar svamp i en intressant, skyddad nyckelbiotop några kilometer väster om samhälle i en kvarvarande ädellövskog. Skogen är en relikt från tidigare värmeperiod och ligger där högsta kustlinjen låg för flera tusen år sedan, vilket bland annat klapperstensfälten skvallrar om. Här finns lind, alm, lönn, klibbal och många intressanta växter. I en bäckravin och på flera andra ställen finns god tillgång på svamp. I området finns Åtjärnsstugan, ett före detta kyrkstall ombyggt till raststuga och flyttat till sjön Åtjärn, där det också finns grillplats och jolle att låna. Från Åtjärn rinner Åtjärnsbäcken, som är källan till Långvinds ström.

Boda naturreservat: Vi letar svamp i ett lättillgängligt naturreservat mellan vägen till Boda och Enångersån. Här finns många sällsynta och rödlistade svampar. Det är tillåtet att plocka matsvamp.

Bleckbergens urskog: Vi letar svamp i ett urskogsområde i Blackbergen nära Larsbo gård.

Skvallerbäckens naturreservat: Vi letar svamp i Skvallerbäckens naturreservat vid Rosenvalls fäbod nära Långvind.

Sidan uppdaterad 19 juli 2013


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv