Boka boende på Kungsgården Långvind!

Hälsingegård i järnbruksmiljö

Print Friendly, PDF & Email

Kungsgården Långvind är en hälsingegård i anrik järnbruksmiljö, den enda av sitt slag i Hälsingland – och världen.

Kungsgården ett av brukets äldsta hus
Kungsgården Långvind är en av Långvindsbruks äldsta byggnader. Gården var tidigare boställe för fyra smedsfamiljer.

I dag är gården ett personligt hotell och vandrarhem (rum och frukost, bed and breakfast, B&B), anslutet till Svenska Turistföreningen (STF). Gården är också konferensanläggning för den mindre gruppen och festvåning för mindre sällskap.

Kungsgården har sannolikt funnits på Långvinds bruk sedan början av 1800-talet, kanske ännu tidigare. Huset flyttades sannolikt till Långvinds bruk från grannsocknen Norrala. Man tror att stockarna kommer från kungsgården i Norrala, en av Norrlands få kungsgårdar från medeltiden.

Fram till mitten av 1890-talet låg Kungsgården i anslutning till Långvinds herrgård i det som i dag är herrgårdsparken.

Hade brukets herrgårdsklocka
kungagarden-langvind-herrgardsparkenNär huset stod bredvid herrgården, var det Kungsgården – inte herrgården – som hade brukets herrgårdsklocka (vällingklocka).

Målningen (bilden) av Conny Burman (1831–1912) är sannolikt från 1892. Den finns, liksom många andra historiska bilder från Långvind, i det digitala arkivet Sockenbilder.

När Långvinds herrgård skulle byggas till i mitten av 1890-talet – och få en ståndsmässig inramning med engelsk park, damm och lusthus som stod klara 1896 – passade den enklare hälsingegården inte längre som granne.

Kungsgården fick än en gång flytta, men den här gången inom bruket.

Kungsgården flyttades cirka 1896
Brukets dåvarande ägare, Wilhelm August Söderhjelm, gav uppdraget att bestämma vart huset ska flytta till sin son, Knut Erik Wilhelm Söderhjelm. Han pekade ut gårdens nya plats – kullen i åkroken vid landsvägen mellan Kvarnen och Mellanhammaren, 600 meter uppströms – och förklarade att den skulle heta Kungsgården.

Knut Erik Wilhelm Söderhjelm valde ett bra ställe för gården, högt och fritt beläget med härlig utsikt över Långvinds ström, Kvarndammsfallet och den omgivande naturen.

Kungsgården flyttades från herrgårdsparken till sin nuvarande plats omkring år 1895.

När man långt senare, på 1950-talet, grävde gårdens brunn, träffade man på en källåder med friskt, rikligt vattenflöde, vilket bekräftade att platsen var väl vald.

Långvinds herrgård ingen kungsgård
Redan innan Kungsgården fick sin nuvarande placering, gick den tvåhundraåriga järnbruksepoken mot sitt slut. Långvind levde sedan vidare som jord- och skogsbruk, med Kungsgården som bostad för anställda vid bruket.

Kungsgården har definitivt haft sitt namn sedan 1890-talet. Namnet finns också belagt i Ortnamnsarkivet i Uppsala.

Länge sade man att Långvinds herrgård var en kungsgård flyttad från grannsocknen Norrala, som sedan medeltiden varit säte för en av Norrlands sex kungsgårdar. Forskning från början av 2000-talet visar dock att Långvinds herrgård aldrig har blivit flyttad och att de äldsta stockarna är från 1799.

Kungsgården sannolikt från medeltiden
Anders Franzén, byggnadsvårdsexpert och kulturhistoriker från Uppsala, har bokstavligt talat borrat sig in i herrgårdens historia. Analysen av de många borrproverna visar att herrgården byggdes med nyfällt timmer från hälsingeskogarna 1799–1805.

Ryktet att Långvind hyser en kungsgård kan dock vara helt korrekt. Men det är Kungsgården – inte herrgården – som kan vara en kungsgård, vilket också Anders Franzén ser som möjligt i samtal med undertecknad.

Att man länge trodde att herrgården var en kungsgård flyttad från Norrala, förklarar Anders Franzén med att man med tiden kom att överföra det fina arvet till det fina huset, Långvinds herrgård, vilket det finns flera belägg för att man gjort i andra sammanhang.

Österhuset tillkom 2018
Sommaren 2018 stod ett nytt hus klart öster om Kungsgården, Österhuset. Mellan Österhuset och Långvinds ström står Långvindsbruks tidigare telestation, numera kallad Lilla telestationen.

Genom tillkomsten av Österhuset och Lilla telestationen samt ombyggnation av Kungsgården, har Kungsgården Långvind vuxit från fyra vandrarhemsrum till totalt åtta gästrum, varav fem har full hotellstandard och tre är vandrarhemsrum med delad dusch och toalett.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 24 juli 2018


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv