Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Hopp om
ny väg till Långvind

Print Friendly, PDF & Email

Regeringen vill anslå rekordmycket penar till vägar och järnvägar. Det tänder ett hoppets ljus i Långvinds samfällighetsförening om pengar till upprustning av Snäckenvägen.

Snäckenvägen går från Långvindsbruk till Långvinds fritidsområde. Den sista fjärdedelen av vägen, 1,5 kilometer,  blev upprustad 2009. Den framgår av bilden, där vi ser den nya vägen i mitten av bilden.

Snäckenvägens samfällighetsförening har sökt bidrag hos Trafikverket för upprustning av vägen, men fått nej. Tidigare var vägen en egen samfällighetsförening. Sedan 2019 ingår den i Långvinds samfällighetsförening som en särskild gemensamhetsanläggning, GA 6.

Samfällighetsföreningens ordförande Anders Kjällman bekräftar för Långvind.com att föreningen nu har större hopp om att få bidrag till upprustning av vägen. Merparten av upprustningen skulle föreningen betala själv, men statsbidrag är en förutsättning för vägupprustning.

– Det kostar cirka 2,8 miljoner kronor, inklusive bidrag från Trafikverket, att renovera återstående del av Snäckenvägen, sa Anders Kjällman 2019.

Hela den återstående delen, som inte är upprustad, är cirka 3,3 kilometer lång.

År 2009 fick 1,5 kilometer av Snäckenvägen en efterlängtad upprustning längs Byhedsjön. Vägen fick helt ny vägkropp, bättre underbyggd, bredare och ny asfalt. Vägen kostade två miljoner kronor, varav samfälligheteföreningen stod för 1,2 miljoner och staten för 0,8 miljoner.

År 2014 planerade vägföreningen för etapp två, som skulle ta sig an den sämsta delen av vägen, 1,5 kilometer från avfarten till Långvindsbruk mot fritidsområdet. Förhoppningen var att kunna rusta vägen 2016. Men det blev nej från Trafikverket. Däremot beslutade Trafikverket att anslå pengar till förbättring av Pimpsbovägen/Losjövägen 2018–2019, från Hugstret i Långvindsbruk till E 4:an i Söderhamn strax söder om kommungränsen till Hudiksvall.

Långvind.com har haft flera artiklar om Snäckenvägen: Snäckenvägen går in i Långvinds samfällighet (20 juli 2019), Snäckenvägen blir en del av fritidsområdet (14 april 2019, Ingen upprustning av Snäckenvägen (30 juli 2018), Snäckenvägen rustas 2016? (23 juli 2014), Fortsatt rustning av Snäckenvägen (24 maj 2014), Snäckenvägen färdig (15 november 2009) och Snäckenvägens upprustning på gång (19 oktober 2009).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

 

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv