Boka boende på Kungsgården Långvind!

Insändare
mot fiskeförbud

Print Friendly, PDF & Email

Länsstyrelsen Gävleborg vill införa mycket omfattande begränsningar för planerade Långvinds naturreservat, som i huvudsak blir ett marint reservat. Protesterna mot alla förbud som Länsstyrelsen föreslår – bland annat mot fritidsfiske och tältning – är många, från boende, Långvinds samfällighetsförening och Långvinds byalag.

På Helahälsingland.se i dag sällar sig en anonym insändare till kritikerna.

”Ännu en gång visar Länsstyrelsen Gävleborg att man inte tar någon hänsyn till lokalbefolkningens åsikter i beslut som man berörs av. I sin iver att få bilda ostkustens första marina reservat runt Långvind i Hudiksvalls kommun tillåts en handfull tjänstemän att utforma bestämmelser som kraftigt begränsar allmänhetens möjlighet till friluftsliv i området”, skriver signaturen Skärgårdsbo.

Insändarskribenten jämför Länsstyrelsens hållning till skarven, som vuxit till stora populationer på Hälsingekusten och förorsakar stor förödelse.

”Ett förbud mot fritidsfiske i området, samtidigt som man tillåter skarven att breda ut sig trots dess stora påverkan på miljö och fiskbestånd, saknar all logik”, skriver Skärgårdsbo.

Skribenten påminner att ”om Länsstyrelsen vill få acceptans för sina beslut måste man vara lyhörd för lokalbefolkningens känslor och åsikter”.

Långvind.com har haft flera artiklar om planerna på ett marint naturreservat i Långvind: Långvind i dubbelfokus (10 juli 2020), Marint reservat på gång i Långvind (6 juli 2020), Fritidsområdet ryter till mot fiskeförbud (27 maj 2020), Värna fiskerätten vid naturreservat i Långvind (17 september 2019), Naturreservat på gång i Långvind (13 augusti 2019), Inga fler fiskebegränsningar (10 november 2014), Reservatsmöte i Långvind (4 juli 2014) och Natur och miljö (19 juli 2009).

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv