Boka boende på Kungsgården Långvind!

Klart med
vinterväghållningen

Print Friendly, PDF & Email

Vem plogar vägarna i Långvind, när inte Långvinds bruk längre finns?

Svar: Långvinds bruk!

Mats Persson, som var förvaltare på Långvinds bruk tills Holmen Skog AB förra året köpte det gamla bruket, fortsätter att ansvara för plogning och halkbekämpning.

Nu är det inte längre Långvinds Skogs AB som sköter vägarna, utan Mats Perssons eget bolag, Hektar.

Långvinds Skogs AB, som ägdes av brukets tidigare delägare, likviderades den 14 november 2019.

Mats Persson sköter vinterväghållningen på brukets vägar, Snäckenvägen, Pimsbovägen (Losjövägen) samt vägarna/stigarna i Långvinds fritidsområde.

Vägen från Europaväg 4 till Långvindsbruk (bilden) är allmän väg, som Trafikverket sköter.

Text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv