Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Algblomningen
har slagit till

Print Friendly, PDF & Email

Algblomningen har nått Hälsingekusten, åtminstone i vikar där solen gassar, vattnet är lugnt och vindarna är ”rätt” för algblomning. Långvind.com såg algblomning på flera ställen i Långvindsbruk, Enånger, i dag. Men i det öppna havsbadet Kråknäs i Långvinds fritidsområde, var havet fortsatt friskt och besökarna många.

Bilden visar algblomning vid gästhamnen i Långvinds bruk i dag.

Länsstyrelsen i Stockholms län ger allmänna råd på vad man ska tänka på vid algblomning:

Undvik badande eller onödig kontakt med vatten, när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön eller gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna ”gryn” som liknar mycket små barr.

En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna, när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5–1 meters djup och egenskaperna ovan är uppfyllda.

• Om du ändå badat i algbemängt vatten, skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation, skölj ögonen med rinnande vatten.

Om du har svalt större mängder algbemängt vatten – mer än några kallsupar – och har uttalade symtom, bör du kontakta sjukhus.

• Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap, till exempel hundar, får, kor och hästar.

Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten, kontakta läkare eller veterinär. Sjukdomssymptom är diarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägar, rinnande näsa, ögonirritation samt utslag som kan klia.

Symptom efter bad är iarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägar, rinnande näsa, ögonirritation samt utslag som kan klia. Symtomen kommer inom några timmar (högst tolv timmar) och varar i en till två, eventuellt tre, dygn. Risk för lever- och njurpåverkan föreligger bara om man har svalt kraftigt (synligt) algbemängt vatten i stora mängder.

Sjukvårdsupplysninger ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Långvind.com har tidigare skrivit om algblomning: Fara för algblomning (24 juli 2019), Ingen algblomning på Hälsingekusten (11 juli 2018), Algblomning på Hälsingekusten (23 augusti 2016), Rapportera havshändelser (11 juli 2016), Ökad kamp mot alger (24 september 2014), Sommar med mycket alger (10 september 2014), Allt tidigare algblomning (12 juli 2014) och Algblomning badproblem (20 juli 2011).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 27 juli 2019


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv