Boka boende på Kungsgården Långvind!

Bygderåd samlar
byalag i Hudiksvall

Print Friendly, PDF & Email

Nu finns ett bygderåd i Hudiksvalls kommun, som samlar kustens och inlandets byalag, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, bygdegårdar, folkets hus, övriga samlingslokaler, företagarföreningar och andra lokala utvecklingsgrupper. Dessa kan vara nätverk, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och andra sammanslutningar.

För Hälsingekusten innebär det att kustsocknarna Rogsta, Hälsingtuna, Idenor, Njutånger och Enånger får en starkare röst. Bygderådet i Hudiksvalls kommun – som den nya organisationen heter – har en styrelse med förankring i alla kommundelar: Enånger-Njutånger, Hudiksvallsbygden (Rogsta, Hälsingtuna och Idenor), Forsa-Hög och Dellenbygden (Delsbo, Bjuråker och Norrbo).

Ordförande är Lisa Holmberg (bilden), Norrbo byalag, och vice ordförande Lena Berg Nilsson, Njutånger, Njutångers sockens hembygdsförening. Kassör är Jörgen Bengtson, Enånger, Långvinds byalag. Sekreterare är Peter Weider, Rogsta sockens intresseförening och Arnögården. Medlemsansvarig är Olle Persson, Enånger, Lindefallets byaråd och tidigare landsbygdsstrateg på Hudiksvalls kommun.

På bilden tar Lisa Holmberg emot blommor från organisationen Hela Sverige ska leva genom länsbygderådet X-ings representant, Ola Nilsson.

Övriga ledamöter är: Johan Hedberg, Idenor, Förbundet Vi Unga; Jill Parling, Edsta, Föräldraföreningen på Edsta skola; Mats Svensson, Delsbo, Delsbo byaråd; Jan-Åke Malmqvist, Forsa, Utveckling Forsabygden; Torsten Wallén, Njutånger, Iggesunds intresseförening; Anders Persson, Delsbo, LRF:s kommungrupp.

Ersättare är i vald ordning: Kjell Svensson, Delsbo, Delsbo byaråd; Erik Eriksson, Delsbo, Bobygdens framtid; Bengt Lilja, Rogsta, Rogsta sockens intresseförening.

– Vi ska vara en blåslampa, som påminner kommunen, myndigheter och andra att sex av tio hudiksvallsbor bor utanför Hudiksvalls stad. Vi är landsbygdens, småorternas och tätorternas röst utanför staden men vill arbeta med staden och kommunen för att utveckla Hudiksvalls kommun som helhet, säger Jörgen Bengtson, initiativtagare till Bygderådet i Hudiksvalls kommun och dessförinnan Långvinds byalag.

Bygderådet vill jobba nära Hudiksvalls kommun med att utveckla hela kommunen och bidra till att kommunen också växer utanför staden. Därför har bygderådet adjungerat kommunens landsbygds- och stadsstrateg, Stefan Barenfeld, till styrelsen.

Bygderådet vill vara en stark, viktig och återkommande remissinstans och röst i allt som direkt och indirekt rör landsbygden och orterna utanför Hudiksvalls stad.

– Vår första konkreta insats blir att se till att vi får vara med och ge vårt perspektiv på den skolutredning som kommunen nyligen presenterade, säger Lisa Holmberg.

Det första året räknar bygderådet med att mycket tid går åt till att organisera verksamheten, värva lokala utvecklingsgrupper som medlemmar, göra studieresor till andra bygderåd/kommunbygderåd för att lära av deras verksamhet. Men bygderådet kommer också att ge sig in i den aktuella debatten, som rör landsbygden och orterna utanför Hudiksvall. Närmast står Skolstrukturutredningen på programmet.

Startskottet för ett bygderåd i Hudiksvalls kommun gick den 15 september 2016 på ett möte i Sörforsa. Jörgen Bengtson fick ett rungande ”ja” till svar på frågan om de närvarande ville bilda ett kommunbygderåd.

Nästa steg blev ett möte i Hudiksvall den 14 juni 2018. Då valde deltagarn en arbetsgrupp på åtta personer, med Jörgen Bengtson som sammankallande. Den fick i uppdrag att ta fram förslag till dokument, strategier, stadgar och styrelse till en konstituerande stämma, då man formellt skulle bilda ett bygderåd. Det skedde alltså den 7 mars 2019. På bilden håller mötesordförande Jörgen Bengtson i en liten klubba i ett stort beslut.

Långvind.com har tidigare skrivit om arbetet med att bilda ett kommunbygderåd: Kommunbygderåd på gång i Hudiksvall (14 juni 2018).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv