Boka boende på Kungsgården Långvind!

Bättre koll
på sjösprång

Print Friendly, PDF & Email

Havet kan plötsligt byta skepnad, från lugna vatten till storm, från böljande vågor till sjösprång.

Havet, som vi vanligen upplever som trögt och svårt att påverka, kan agera förvånansvärt snabbt och livligt om förutsättningarna är de rätta. Nu kan sjösprång – då vattennivån hastigt stiger och sedan sjunker – fångas bättre tack vare att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Sjöfartsverket har börjat samordna sina mätsystem.

Båtägare på Hälsingekusten vet vad sjösprång betyder på utsatta ställen som Dragösviken i Långvinds fritidsområde: ödelagda bryggor, bryggor som flyter på havet, bryggor som ligger som plockepinn på land, bryggor som ligger på landbacken långt från sin gamla plats.

När lågtrycket blev stormen Knud den 21 september 2018 fanns en mycket aktiv kallfront med åska. När fronten passerade Sveriges östra delar, kunde man se en snabb påverkan på vattenståndet i Östersjön.

– Störst utslag observerades i Visby där vattenståndet steg med 44 centimeter på sju minuter för att sedan sjunka undan lika snabbt, berättar Fredrik Waldh, oceanograf vid SMHI, i ett pressmeddelande från Sjöfartsverket.

Sjösprång är som en tsunami. Havet kan stiga med någon meter på så kort tid som fem minuter.

– Sjöfarten kan påverkas av sjösprång, speciellt inne i hamnar med begränsat djupgående. Sjösprången är oftast kortlivade och svåra att förutsäga, säger Thomas Hammarklint, vattenståndsexpert på Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

Att mäta vattenstånd är en förutsättning för att snabbt kunna varna för sjösprång. Sjöfartsverket och SMHI har slagit samman sina nät till ett gemensamt observationsnät för mätningar av havsvattenstånd.

Den som vill följa snabba vattenståndsförändringar kan göra det på Sjöfartsverkets webbplats, www.sjofartsverket.se/karta, och i appar för Iphone, Android och Windows; sök på ”ViVa”, så dyker appen upp.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay

 

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv