Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Enda chansen
se Högs kyrka

Print Friendly, PDF & Email

I morgon är enda chansen i år att få en kvalificerad visning av Högs kyrka med Gunnar Andersson som ciceron.

Kungsgården Långvind erbjuder kyrkovisningar med kyrkohistorikern Gunnar Andersson, Söderhamn. Han har i sommar haft visningar av Enångers gamla kyrka, Njutångers kyrka, Forsa kyrka och Söderala kyrka, alla medeltidskyrkor. Finalen blir Högs kyrka utanför Hudiksvall.

Kyrkovisningen är onsdag klockan 14 och tar cirka 1,5 timmar.

Högs kyrka uppfördes ursprungligen på 1190-talet. Under medeltidens senare del blev kyrkan förlängd åt väster. Åren 1702–1703 blev den även förlängd österut; då togs man också ner de gamla stenvalven och ersatte dem med stjärnvalv av trä.

I kyrkan finns flera medeltida träskulpturer, bland annat ett altarskåp daterat till 1471. I kyrkan finns även en processionsfana från omkring år 1500. En av kyrkans äldsta inventarier är dopfunten från slutet av 1100-talet. Den är huggen i gotländsk sandsten, smyckad av romerska reliefer och signerad Sighraf, en gotländsk stenmästare.

Det finns tre ingångar till kyrkogården. Den östra ingången ligger bredvid en gammal stigport, som hålles stängd. Vid den västra ingången står två runstenar.

Hög är en gammal kulturbygd. Vid vår tideräknings början fanns en naturlig hamn nära kyrkan, som man kunde nå sjövägen från havet. I Hög finns många gravhögar. Den största av dem, Kungshögen, ligger vid prästgården i nordostlig riktning.

– Vi är både glada och stolta över att Gunnar Andersson lägger till Högs kyrka till vårt kyrkovisningsprogram, säger Agneta Bengtson på Kungsgården Långvind till Långvind.com.

Visningen gör att besökaren kan se kyrkan med nya ögon, både från utsidan och insidan, och på nytt sätt lära känna historien och byggnaden, skulpturer och andra inventarier.

Kungsgården Långvind erbjuder kyrkovisningar för grupper som bokar en visning och för enskilda som kommer till våra annonserade kyrkovisningar. Årets annonserade kyrkovisningar har varit välbesökta, med åtta till elva personer per guidning.

Guidningen börjar på kyrktrappan med kyrkans plats i historien och den fysiska miljön. Sedan fortsätter guidningen inne i kyrkan med historia, byggnadsteknik, målningar, inventarier och annat som är speciellt för respektive medeltidskyrka.

Långvind.com har en speciell avdelning på denna webbplats för elva av Hälsingekustens medeltida, äldre och nyare kyrkor.

Jörgen Bengtson
Foto: Kyrkotorget


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv