Boka boende på Kungsgården Långvind!

Kommunbygderåd
på gång i Hudiksvall

Print Friendly, PDF & Email

I kväll beslutade företrädare för byalag att bilda ett kommunbygderåd i Hudiksvall. Bygderådet ska samla byalag, föreningar och andra aktörer utanför Hudiksvalls tätort, dels längs kusten, dels i inlandet. Bygderådet ska bland annat bli en remissinstans till kommunen och en resurs för bygdeutveckling. Tanken är att kommunbygderådet ska bli ett slags motsvarighet till Länsbygderådet X-ing, som ingår i organisationen Hela Sverige ska leva, på kommunnivå.

Mötet valde enhälligt en arbetsgrupp på åtta personer, som ska ta fram förslag till målsättning för bygderådet, medlemskriterier, stadgar och styrelse.

Med på mötet var ledningen för kommunbygderådet i Söderhamn – det enda i Hälsingland – som berättade om sina erfarenheter sedan drygt 20 år. Gunnar Olsson (i förgrunden på bilden), kassör i kommunbygderådet Allis, berättade om vad man arbetar med.

– Tillkomsten var ett antal byar, som såg att man måste agera tillsammans för att bli en starkare röst i kommunen. Representanter för olika föreningar kom samman 1996 och bildade en förening för att vårda och utveckla en levande landsbygd genom de ingående föreningarna, säger Gunnar Olsson.

Hudiksvalls kommun är positiv till ett kommunbygderåd, berättar avgående landsbygdsstrategen Olle Persson, som går i pension i sommar. Han var en av talarna på mötet i H-huset, Hudiksvall.

– Roligt att vi i sista stund får till stånd ett kommunbygderåd. Alla län har länsbygderåd, men kommunbygderåd är inte en självklarhet. För två år sedan var inte frågan mogen i Hudiksvall. Det är den nu, säger han.

Med på mötet fanns också företrädare för Länsbygderådet X-ing och dess riksorganisation Hela Sverige ska leva.

Jörgen Bengtson, initiativtagare till och ordförande för Långvinds byalag, kallade till mötet, tillsammans med Lena Berg Nilsson, ordförande för Njutångers sockens hembygdsförening. Resultatet är en arbetsgrupp, som består av följande personer:
• Jörgen Bengtson, Långvinds byalag, sammankallande
• Lena Berg Nilsson, Njutångers sockens hembygdsförening
• Olle Persson, Lindefallets byaråd/avgående landsbygdsstrateg Hudiksvalls kommun
• Kjell Svensson, Delsbo byaråd och Delsbo IF
• Peter Weider, Rogsta socken intresseförening och Bygdegårdarna Gävleborg
• Ann Blanche-Sahlqvist, Forsa
• Ola Nilsson, Länsbygderådet X-ing
• Ann-Catrin Bergman, Friggesunds byalag

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 15 juni 2018

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv