Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Enånger och Trönö kyrkor
statliga byggnadsminnen?

Print Friendly, PDF & Email

Enångers gamla kyrka och Trönö gamla kyrka, två medeltidskyrkoskatter på Hälsingekusten, kan bli statliga byggnadsminnen. Samma sak gäller Forsa gillestuga.

– De är väldigt speciella och har stora kulturhistoriska värden, säger Jan Karlsson, handläggare på Riksantikvarieämbetet, till Hudiksvalls Tidning (15 mars 2018).

Om regeringen beslutar att göra de tre byggnaderna till statliga byggnadsminnen, utformar Riksantikvarieämbetet mer detaljerade bestämmelser om hur byggnaderna ska vårdas.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar i Sverige kan regeringen eller länsstyrelsen klassa som byggnadsminnen. Byggnadsminnena har stor spännvidd i tid och rum, från medeltida borgar till modern bebyggelse från 1900-talet. Sverige har cirka 2 200 byggnadsminnen.

Ungefär 260 av dessa är statliga byggnadsminnen, som regeringen beslutar om. Bland dessa finns till exempel kungliga slott, regeringsbyggnader, domstolsbyggnader, försvarsanläggningar, broar, fyrar och järnvägsmiljöer, enligt Riksantikvarieämbetets exempelsamling, som inte upptar kyrkor.

Bilden visar Enångers gamla kyrka.

Jörgen Bengtson
Foto: Enånger-Njutångers församling


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv