Boka boende på Kungsgården Långvind!

Söderala kyrka årets
kyrkovisningsnyhet

Print Friendly, PDF & Email

Söderala kyrka är nyheten i sommarens kyrkovisningsprogram från Kungsgården Långvind. Enångers, Njutångers, Forsa och Söderalas medeltidskyrkor står på programmet. På torsdag börjar sommarens program med visning av Enångers gamla kyrka.

Gunnar Andersson Enangers kyrkaKyrkohistorikern Gunnar Andersson, Söderhamn, är ciceron i de fyra kyrkorna. Bilden är från en visning av Enångers medeltidskyrka, då Kungsgården Långvind arrangerade en pilgrimsvandring.

Alla visningar börjar på kyrktrappan med kyrkans plats i historien och den fysiska miljön. Sedan fortsätter den inne i kyrkan med historia, byggnadsteknik, målningar, inventarier och annat som är speciellt för respektive medeltidskyrka.

Visningarna börjar klockan 14 och tar upp till två timmar.

Liksom tidigare år blir det dubbla visningar av Långvinds två medeltidskyrkor på hemmaplan: Enånger och Njutånger.

– Vi är mycket glada att Gunnar Andersson vill fortsätta att ge intresserade besökare en synnerligen kvalificerad visning av fyra av Hälsinglands främsta medeltidskyrkor, säger Agneta Bengtson på Kungsgården Långvind till Långvind.com.

– Jag är glad att få fortsätta visa våra medeltida kyrkoskatter, säger Gunnar Andersson till Långvind.com.

Visningarna är:
• torsdag 29 juni klockan 14: Enångers gamla kyrka
• torsdag 6 juli klockan 14: Njutångers kyrka
• torsdag 13 juli klockan 14: Enångers gamla kyrka
• torsdag 20 juli klockan 14: Njutångers kyrka
• torsdag 27 juli klockan 14: Forsa kyrka
• onsdag 2 augusti klockan 14: Söderala kyrka

Alla fyra kyrkor har var sin webbsida på Långvind.com.

Enångers gamla kyrka är en salkyrka från slutet av 1400-talet, som vilar på kyrkogrund från 1200-talet. Det som gör kyrkan speciell är att dess valvmålningar aldrig blev överkalkade under reformationen och att kyrkan har altarskåp och träskulpturer från början av 1500-talet, signerade Enångerssonen och 1500-talsmästaren Haaken Gulleson. Kyrkan blev 1859 museum, främst för äldre kyrklig konst, som därmed räddades till eftervärlden. Den återinvigdes dock som kyrka 1952. Församlingen äger inte kyrkan, utan det gör Riksantikvarieämbetet.

Njutångers kyrka är en av Hälsinglands bäst bevarade medeltidskyrkor, en gråstenskyrka från 1200-talet, som blev tillbyggd under 1400-talet. I dag är den församlingskyrka i Enånger-Njutångers församling. Även denna kyrka har altarskåp gjort av Haaken Gulleson. Här finns också medeltida inventarier. Vid restaureringen 1928–1929 tog man fram valvmålningarna, som var överkalkade.

Forsa kyrka är i grunden en medeltidskyrka men ser till det yttre ut som en artonhundratalskyrka. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1840–1845 och ersatte en medeltidskyrka på samma plats. Norra och östra väggarna samt sakristian är bevarade från medeltidskyrkan. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, som är stort, rymligt och täcks av ett tunnvalv. Kyrkan bär på en stor medeltidsskatt, med två stora altarskåp, tiotalet helgonskåp och träskulpturer samt en träskulptur av Sankt Olof får 1200-talet. Flera av träskulpturerna är signerade Haaken Gulleson.

Söderala kyrka är en medeltidskyrka från 1100-talet, en av Norrlands äldsta och största stenkyrkor, därtill bäst bevarade inom den så kallade ”Sigtunagruppen”. Dessa var gråstenskyrkor med en säregen plan – en mittfyrkant med centraltorn, korsarmar och kor med absid. Kyrkan har, trots många renoveringar, bevarat sin ursprungsplan, med undantag för kyrktornet som är tillbyggt. Byggnadens interiör har målningar från 1500-talet. Vid renoveringen 1903–1904 hittade man medeltida takmålningar, som man restaurerade. Dock ansågs vissa målningar vara så ”stötande”, att de skrapades bort.

Kungsgården Långvind erbjuder också, i samarbete med Gunnar Andersson, privata visningar av dessa fyra kyrkor plus Trönö gamla kyrka, för grupper om minst sex personer.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 27 juni 2017

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv