Boka boende på Kungsgården Långvind!

Gun Persson får
Lindefallsuggla

Print Friendly, PDF & Email

Gun Persson, en av många eldsjälar i byn Lindefallet, Enånger, är årets mottagare av Bölauven. Det är en hedersutmärkelse i Lindefallet, som bara nio personer fått tidigare.

Gun Persson (mitten av bilden) var nominerad både av styrelsen för Linde Livs och Bölans hembygdsförening.

Juryns motivering till att hon får priset, som delades ut på nationaldagen, lyder: ”2017 delas Bölauven till en person som har jobbat aktivt i många olika föreningar under en lång tid, sen ungdomsåren i Byn. Hon har varit mycket engagerad i utvecklingen av byn och som det står i en av de tidiga anteckningarna för Bölauvens utdelning har hon gjort ett betydande arbete för hembygden.”

– Hon har genom sitt hårda arbete under 22 år medverkat till att starta upp och driva Lindefallets Lanthandel Linde Livs. Som kassör i föreningen har hon inte bara skött räkenskaperna utan även engagerat sig mycket i den övriga verksamheten, säger Sara Hedlund (till höger på bilden), ordförande för Linde Livs, när hon motiverar priset till Gun Persson.

– Hon har varit mycket engagerad och har med sin kunskap varit en stor tillgång för hembygdsföreningens utveckling av verksamheten, säger Jan Engström (till vänster på bilden), ordförande för Bölans hembygdsförening, i sin motivering för pristagaren, som varit både kassör och ordförande i hembygdsföreningen.

Utdelare av Bölauven är Lindefallets byaråd. Ugglan/uven har sin historia, som föreningen förklarar för Långvind.com.

Ugglan har många kvaliteter: han- och honugglorna är ungefär lika stora; ungfåglarna liknar de gamla; flykten är ljudlös; den jagar om natten och då främst med hjälp av hörseln. Och alla har vi hört uttrycket ”klok som en uggla”. Dessutom kallade omgivningen tidigare personer från Bölan, som Lindefallet hette tidigare, ”Böla-ufvar”. Detta fick Bölans hembygdsförening och Lindefallets byaråd att 2003 utse Bölauven till byns symbol, ”till byns ära och dig till behag”.

Bölauven är designad och tillverkad av keramiker Ulla Florén, Långviken, Njutånger.

Följande personer har tidigare mottagit Bölauven:
2016: Eva Edström, för ”omfattande arbete för hembygden”, som ”bidragit till hembygdens styrka och utveckling i dag”.
2015: Stina och Eskil Borgström, för ”omfattande arbete för hembygden”.
2014: ingen utdelning
2013: Andreas Edström, för ”omfattande arbete för hembygden”.
2012: ingen utdelning
2011: ingen utdelning
2010: Sven-Olov Zättlin, för ”omfattande arbete för hembygden genom engagerat arbete med framtagning av musik komponerad av Bölabor”.
2009: ingen utdelning
2008: Gunvor Forsman, för ”insatser för hembygden”, som berikat både Bölabor och andra.
2007: ingen utdelning
2006: ingen utdelning
2005: Olle Persson, för “betydelsefulla och avgörande insatser vid den nya kommunikationsteknikens intåg i nästan hela byn”, främst optofibernätet i Lindefallet.
2004: ingen utdelning
2003: Kurt Ellström, för ”omfattande arbete för hembygden”, bland annat ”insatser för bygdens natur- och djurliv”,
2003: Nils Forsman, för ”omfattande arbete för hembygden”, bland annat dokumentation av ”allehanda skeenden och företeelser i byns historia”.

Jörgen Bengtson
Foto: Åsa Forsman


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv