Boka boende på Kungsgården Långvind!

Satsar på upplysning
i dubbel bemärkelse

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds byalag satsar på upplysning i dubbel bemärkelse. När föreningen i går summerade verksamheten på årsstämman, stod belysning i Långvindsbruk och upplysning i annan form på dagordningen.

Långvinds byalag arbetar bland annat för att få till stånd vägbelysning i den gamla järnbruksorten, från vägskälet till ångbåtsbryggan. I dag finns det bara belysning i den centrala delen av Långvindsbruk.

Byalaget arbetar också med upplysning i vidare bemärkelse, genom opinionsbildning, ny anslagstavla, skyltar som visar vägen till Långvind och upprustning av vägen till Hedningahällan, en av Enångers främsta besöksmål. Listan på vad föreningen vill göra är lång och framgår av föreningens webbplats.

På årsstämman valde byalaget ny styrelse. Det blev omval på de flesta poster. Efter konstituerande styrelsemöte fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande Jörgen Bengtson, Långvind, vice ordförande Carl Erik Tottie, Långvind, kassör Pärlennart Larsson, Hudiksvall/Långvind, sekreterare Lena Berg Nilsson, Njutånger, och övriga ledamöter Anders Kjällman, Uppsala/Långvind, Mats Persson, Enånger, Mikael Pettersson, Uppsala/Långvind och Birgitta Hansson, Söderhamn.

Ersättare är Elisabeth Hoeflich, Wedemark, Tyskland/Långvind, Lena Berg Nilsson, Njutånger (sekreterare), Lisa Holst, Vällingby/Långvind och Hans Tjernström, Långvind.

Agneta Bengtson lämnade sin post ersättare för att istället axla rollen som valberedning.

Ola Nilsson tog över stafettpinnen som revisor efter Carina Ågren.

Jan Ågren lämnade styrelsen.

Långvinds byalags syfte är ”att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring i Långvind”. Föreningen vänder sig till både enskilda, nätverk, föreningar och företag, som har utåtriktad verksamhet och främjar Långvinds utveckling.

Medlemmar är ArcMontana/Landskapsarkeologerna, Kungsgården Långvind, Långvinds bruk, Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds herrgårds kulturförening, Långvinds kapellförening, Långvinds samfällighetsförening, Långvinds skog AB och Sommarbutiken i Långvinds fritidsområde.

Långvind.com har tidigare haft sju artiklar om Långvinds byalag: Hälsingekusten tar plats i ”Hela Sverige ska leva” (20 mars 2017), Långvind överklagar nya strandskyddet (6 mars 2017), Riksdag med Hälsingskusten (27 maj 2016), Bygdepengar till kusten (19 maj 2016), Byalag organiserar sig (7 december 2015), Långvinds byalag formerar sig (26 september 2015) och Långvind får byalag (6 september 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 3 april 2017

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv