Boka boende på Kungsgården Långvind!

Byalag organiserar sig

Print Friendly, PDF & Email

Nybildade Långvinds byalag HSSL_700är nu en del av Byalagssverige. Föreningen blev i dag medlem i riksorganisationen Hela Sverige ska leva via länsbygderådet Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg. Riksorganisationen samlar omkring 5 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i Sverige i vad föreningen kallar ”Bygdebanken”.

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg är mer känt som bara X-ing Gävleborg eller länsbygderådet. Det består av drygt 100 lokala utvecklingsgrupper i Hälsingland och Gästrikland.

Hälsingekusten är väl företrädd i X-ing Gävleborg:

• Söderhamn har medlemmarna ALLIS KBR (samordnar torghandel i Söderhamn), Iris (lokalt resurscentrum, LRC, i Söderhamn), Söderhamns kust & skärgårdsförening, Utviksvägens intresseförening och Vallviks intresseförening.

• Hudiksvall har medlemmarna Enångers bygdegårdsförening, Lindefallets byaråd, Lindefallets lanthandel, Lingarö intresseförening, LRC Lovisa (lokalt resurscentrum, LRC, i Hudiksvall-Nordanstig), Långvinds byalag, Rogsta sockens intresseförening, Slåttervägens byalag och Vedmora byalag.

• Nordanstig har medelmmarna Föreningen Hamnlyckan (Mellanfjärden), Gnarpsbygdens väl, Gropgården (bevarande av hälsingegård), Harmångers framtid, Harmångers hembygdsförening, Jättendals hembygds- och fornminnesförening och Jättendals sockenförening.

Långvinds byalag bildades den 6 september 2015. Byalagets syfte är att utveckla Långvind i dess helhet, alltså både Långvindsbruk, Långvinds fritidsområde och övriga delar av Långvind. I stadgarna säger föreningen att den vill ”bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring i Långvind”.

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 10 april 2016


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv