Boka boende på Kungsgården Långvind!

Bro utan ägare repareras

Print Friendly, PDF & Email

Bron över Enångersån i Haga, Enånger, ska repareras. Bron har ingen ägare, vilket inte är helt ovanligt med gamla broar på landet.

Bron är i dåligt skick. Enångers samfällighet har tagit på sig uppgiften att laga brofästet med hjälp av kommunala pengar.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj att anslå 80 000 kronor i investeringsbidrag till bron.

Hagabron Enanger

Tidigare fanns här en enkel träbro, som bland annat finns dokumenterad i Sockenbilder i form av ett foto från 1937 (bilden), när Enångersån svämmade över i Haga.

På 1960-talet fick Haga ny bro. Den nya bron, som nu alltså ska repareras, kom på plats när Vägverket byggde om Finnickavägen och gav den en ny anslutning till Borkavägen cirka 150 meter uppströms från den gamla bron. Den gamla vägsträckan med bro, som i dag kallas för Hagavägen, saknar formell ägare. Arne Bodin har på ideell basis stått för tillsyn och underhåll.

Varken kommunen eller Trafikverket känner något ansvar för gamla vägen och bron. Om den skulle stängas drabbar det inte någon direkt. Ingen skulle bli ”inlåst” i området. Tekniskas förvaltningen i Hudiksvalls kommun vill bilda en vägförening för berörda fastigheter på Hagavägen och är beredd att betala förrättningskostnaden för det.

Jörgen Bengtson

Foto: Sockenbilder

Nyheten uppdaterad 9 maj 2015


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv