Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

”Ingen fara på taket”

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds kapell behöver renovera taket. Tidens tand börjar ta ut sin rätt efter renoveringen för 37 år sedan.

– Det är ingen omedelbar fara på taket, men vi bör renovera taket så snart som möjligt. Målet är att göra det 2016, säger Pärlennart Larsson, ordförande för Långvinds kapellförening, till Långvind.com.

På kapellföreningens styrelsemöte förra veckan diskuterade styrelsen vad som behöver göras och hur den lilla och fattiga föreningen ska kunna bekosta en takrenovering. Föreningen är nästan helt beroende av bidrag utifrån för att gå i land med uppgiften.

Langvinds kapell langsida

– Vi ska under det här året titta på finansiering. Vi har fått ett första löfte från en av Hälsinglands sparbanksstiftelser på 10 000 kronor och från Länsstyrelsen, där vi dock inte fått något besked om hur mycket pengar det blir, berättar han.

Brukskapellet genomgick, med start 1977, en omfattande yttre och inre upprustning. Samtidigt avstyckade Långvinds bruk kapellet, som blev en egen fastighet i november 1977. Då blev en stiftelsen ägare till kapellet, med en kapellförening som ansvarar för driften. Sedan har kapellföreningen också tagit över ägandet av fastigheten.

Upprustningen av kapellet skedde till stor del med insatser från framför allt Långvinds bruk men också med ideella arbetsinsatser, penninggåvor, företagsstöd och bidrag från Ärkestiftet, Kungafonden, Riksantikvarieämbetet och andra givare. Kapellet återinvigdes den 27 augusti 1978.

När kapellet byggdes i sekelskiftet 1700–1800 – ingen vet exakt vilket år kapellet stod färdigt – skedde det med hjälp av ålderdomliga och i vår tid inte längre nyttjade tekniker. Under renoveringen blev det därför nödvändigt att ta till okonventionella lösningar, främst för renovering av kyrktaket.

Nu är det dag igen att renovera, och åter står taket i fokus.

Text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv