Boka boende på Kungsgården Långvind!

Nord-sydlig kustbåtlinje?

Print Friendly, PDF & Email

Hälsinglands skärgård saknar kollektivtrafik till sjöss. Här har Jungfrukusten något att lära av Stockholms skärgård: till sommaren öppnar en nord-sydlig båtlinje, med 23 bryggor längs vägen, där ett fartyg i vardera riktning lägger till varje dag.

Till och från har det varit tal om att försöka få till stånd motsvarande linje längs Jungfrukusten eller vidare mot Sundsvall.

Stockholms har – till skillnad från Jungfrukusten i Gävleborg – kollektivtrafik i skärgården. I sommar kommer Waxholmsbolaget AB, som sköter trafiken, att trafikera en helt ny linje. Den kommer att gå mellan Simpnäs – norr om Arholma – i norr och Nynäshamn i söder, med en båt i vardera riktning. Trafiken börjar i mitten av juni och pågår till mitten av augusti. Fartygen ska kunna ta minst 60 passagerare och göra minst 16 knop.

Varje dag kommer ett fartyg att utgå från vardera ändbrygga och mötas på mitten. Från Simpnäs lägger fartyget ut klockan 8.30 och angör Nynäshamn klockan 19.40. Från Nynäshamn utgår fartyget klockan 9.20 och angör Simpnäs klockan 19.

– Vi ser fram emot det här, det är en efterfrågad produkt både från näringen och från våra ägare, och vi hoppas kunna bidra till ett ökat besökstal i skärgården, säger Göran Malmsten, trafikchef för Waxholmsbolaget, till tidningen Skärgården i dag.

Inom några dagar ska upphandlingen av linje vara klar.

Nordsydlig_batlinje

En motsvarande linje längs Jungfrukusten, mellan till exempel Sörfjärden och Gävle, skulle klara av samma sträcka på en dag, men behöva ungefär två timmar längre gångtid. Det skulle sannolikt räcka med en betydligt mindre båt, vilket också är en förutsättning för att kunna angöra mindre hamnar längs vägen.

Flera aktörer längs Hälsingekusten efterlyser just en sådan linje. Frågan har också varit uppe i projektet Kustnära mötesplatser. En nord-sydlig båtlinje, som angör både öar och fastland, skulle både binda samman öar med fastlandet och göra det möjligt att resa sjövägen längs kusten.

Agö fyrs respektive Kungsgården Långvinds ägare, som båda driver vandrarhem, efterlyser den här typen av förbindelse. Den skulle öppna för en skärgårdsturism, som Hälsingland i dag saknar.

– En nord-sydgående skärgårdslinje skulle kunna binda samman öarna med fastlandet och göra det möjligt att åka mellan boenden i till exempel Hölick, Agön och Långvindsbruk, säger Agneta Bengtson, STF hotell och vandrarhem Kungsgården, Långvind till Långvind.com.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv