Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Julottor på Hälsingekusten

Print Friendly, PDF & Email

Julhelgen står för dörren. På Hälsingekusten lever gudstjänstlivet upp med julottor och andra julgudstjänster. Julottorna är, som seden brukar vara, på juldagen. Men det finns kyrkor, kapell och tillfälliga kyrkolokaler med julotta på annandag jul – och ibland inte i ottan. Till detta kommer gudstjänster fjärde advent och julafton.

Som vanligt är Långvinds kapell enda kyrka eller kapell, som firar julotta på annandag jul.

På Hälsingekusten firar man julotta eller annat gudstjänst under julhelgen i varje socken och kyrka inom Svenska kyrkan:

Fjärde advent, söndag 22 december
Harmångers kyrka, 11.00: Mässa.
Hudiksvalls kyrka, 11.00: Gudstjänst med Mikael Isaksson och Rune Broberg samt söndagskoja för barnen.
Hudiksvalls kyrka, 14.30 och 17.oo: Julkonsert med Rune Broberg och Jakobskören med solister.
Hälsingtuna kyrka, 11.00: Högmässa med avskedspredikan av Bo Johansson, Carl-Olov Strömberg, Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör, Maria Eng Hillbom och Mari Lennholm.
Iggesunds kyrka, 17.00: Julton med Gun-Britt Bergström, Mats Hylander och Martina Sahlin på flöjt.
Njutångers kyrka, 11.00: Högmässa med Pär Stenberg och Mats Hylander.
Norrala kyrka, 18.00: Julkonsert med Norrala kyrkokör, solister och musiker.
Sandarne kyrka, 18.00: Söndagsmässa med PRO-kören och musiker samt julkaffe.
Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn, 11.00: Högmässa.
Vågbrokyrkan, Söderhamn, 14.00: Söndagsmässa med kyrkkaffe.

Måndag 23 december
Gnarps kyrka, 20.00: Julkonsert med bland annat Gnarps kyrkokör.
Hudiksvalls kyrka, 14.30 och 17.00: Jakobskören med Rune Broberg..
Iggesunds kyrka, 17.00: Julton med andakt och Martin Sahlin på flöjt.
Ingstahemmet, Rogsta, 12.30: Julbön med Kristoffer Falkevall och Maria Eng Hillbom.
Jättendals kyrka, 20.00: ”Vi sjunger in julen” med Harmånger-Jättendals kyrkokörer, solister och instrumentalister.
Njutångers kyrka, 11.00: Högmässa.
Skogs kyrka, 21.00: ”Vår Frälsare nalkas” med Skogs kyrkokör, Martina Sahlin, Jonas Eklund och Elisabeth Türck.
Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn, 11.00: Gudstjänst vid krubban.
Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn, 23.30: Julnattsmässa med Ulrica Eleonora-kören.

Julafton, tisdag 24 december
Björkbergskyrkan, Hudiksvall/Hälsingtuna, 11.00: Samling vid krubban med Ann-Louise Åkerlund med familj.
Enångers kyrka, 23.00: Julnattsgudstjänst med Mats Sandström, Gunilla Nygren och Enångers kyrkokör.
Hagängsgården, Harmånger, 14.00: Julbön.
Hudiksvalls kyrka, 11.00: Samling vid krubban och gudstjänst med Erik B Tanzborn, Anette Hylander och barnkören Draget.
Hudiksvalls kyrka, 17.00: Julbön med Thomas Grunnesjö och Richard Saur.
Hudiksvalls kyrka, 23.00: Julnattsmässa med Erik B Tanzborn, Rune Broberg och Jakobskören.
Håstakyrkan, Hudiksvall/Hälsingtuna, 10.00: Samling vid krubban med Astrid Uhlin och Gunilla Nygren.
Håstakyrkan, Hudiksvall/Hälsingtuna, 23.00: Julnattsmässa med Bo Johansson och sång av syskonen Åkerlund och Nilsson.
Hälsingtuna kyrka, 11.00: Familjegudstjänst med dop, samling vid krubban, utdelning av biblar till sexåringar, Bo Johansson och Mari Lennholm.
Iggesunds kyrka, 23.00: Julnattsgudstjänst med Pär Stenberg, Andreas Holmberg och sång av Hemvändarna.
Ljusne kyrka, 23.00: Julnattsgudstjänst med Martina Sahlin (tvärflöjt och sång).
Jättendals kyrka, 11.00: Julbön vid krubban med sång och musik.
Njutångers kyrka, 17.00: Julbön med Pär Stenberg, Mats Hylander och Eva Briland (sång).
Norrala kyrka, 11.00: Julkrubba med Eva och Jan Brolin.
Sandarne kyrka, 11.00: Gudstjänst vid krubban.
Sankta Maria kyrka, Idenor, 23.00: Julnattsmässa med Mikael Isaksson, Anette Hylander och Mariakören.
Sankta Maria kyrka, Iggesund, 11.00: Julkrubba med Pär Stenberg och Andreas Holmberg.
Sankt Jakobsgården, Hudiksvall, 14.00–17.00: Julgemenskap med mat, gemenskap, sång och musik.
Trönö kyrka, 23.00: Julnattsmässa med Eva och Jan Brolin och Trönö kyrkokör.

Juldagen, onsdag 25 december
Edsbacka, Enånger, 11.00: Andakt med Bernth Alexandersson, Gunilla Nygren och Enångers kyrkokör.
Gnarps kyrka, 7.00: Julotta med bland annat Gnarps kyrkokör.
• Harmångers kyrka, 7.00: Julotta med Harmånger-Jättendals kyrkokörer, Lovisa Schmidt och Ulla Hedman.
Hudiksvalls kyrka, 7.00: Julotta med Thomas Grunnesjö, Rune Broberg och Mikael Olofsson (sång).
Hälsingtuna kyrka, 6.00: Julotta med Astrid Uhlin, Maria Eng Hillbom och kyrkokören.
Njutångers kyrka, 7.00: Julotta med Bernth Alexandersson, Mats Hylander och Njutånger-Iggesunds kyrkokör.
Nianfors kyrka, 9.00: Julotta med Bernth Alexandersson, Mats Hylander och sång av Marino Blomkvist samt kyrkkaffe.
Norrala kyrka, 7.00: Julotta med Norrala kyrkokör.
Rogsta kyrka, 6.00: Julotta med Kristofer Falkevall, Mari Lennholm och Björkbergskören samt julottekaffe i hembygdsgården.
Sandarne kyrka, 8.00: Julotta med Capellakören.
Skogs kyrka, 7.00: Julotta.
Torggården, Vallvik, 8.00: Julotta med julottefika.
Vågbrokyrkan, Söderhamn, 9.00: Julotta.

Annandag jul, torsdag 26 december
Hudiksvalls kyrka, 11.00: Mässa med Ann-Louise Åkerlund, Rune Broberg och Emma Härdelin (sång).
Knösta bönhus, Hälsingtuna, 11.00: Julgudstjänst med Astrid Uhlin och Maria Eng Hillbom, sång av Maria Eng Hillbom och Caroline Lindberg samt kyrkkaffe,
Lindegården, Enånger, 11.00: Annandagsgudstjänst med Mats Sandström, Gunilla Nygren och Enångers kyrkokör samt kyrkkaffe.
Långvinds kapell, 7.00: Julotta med Mats Sandström, Gunilla Nygren och Enångers kyrkokör samt kyrkkaffe.
Skärså samlingslokal: 7.00: Julotta.
Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn, 11.00: Mässa.
Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn, 15.00: Julmusik med hemvändande solister och musiker.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv