Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Kusten får cykelled

Print Friendly, PDF & Email

Arbete pågår med att ta fram en cykelplan för Hudiksvalls kommun för cykelleder inom och mellan de större tätorterna. En av lederna blir på sträckan Hudiksvall–Enånger, om det går som intressenter i södra kommundelen och Folkhälsorådet vill. Därmed skulle Hälsingekusten får en trafiksäker cykelled länga gamla E 4:an: Enånger–Njutånger–Iggesund–Hudiksvall.

Stadsarkiktekt Mats Gradh presenterade planerna på ett möte i dag med Folkhälsorådet i Hudiksvall, eller Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete, som det formellt heter.

Den andra cykelleden blir på sträckan Hudiksvall–Sörforsa–Näsviken–Delsbo. Här vill Mats Gradh omvandla Dellenbanan till cykelbana, vilket Folkhälsorådet hade delade meningar om.

Folkhälsorådet var dock överens om att cykelleden längs gamla E 4:an bör gå till Enånger och inte göra halt i Njutånger, som var Mats Gradhs plan. En sammanhängande cykelled Enånger–Hudiksvall samt Hudiksvall–Delsbo skulle inte bara vara bra för cykelpendlare i kommunen, utan också ge bra fart åt cykelturismen i landskapet.

Hudiksvalls cykelplan är försenad. Det är inte klart när kommunfullmäktige kan ta ställning till den, än mindre finansieringen av planen. I årets budget finns fyra miljoner kronor avsatt för att bygga nya cykelvägar och underhålla gamla. En betydande summa i år kommer att gå till en ny cykelbana till Camp Igge i Iggesund.

Långvind.com skrev nyligen om planerna på att främja cykelturism i Hälsingland, Cykelpaket sommarnyhet (17 mars 2013).

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv