Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Än färre bankkontor

Print Friendly, PDF & Email

Hälsingekusten förlorar ännu ett bankontor. På kort tid har Swedbank lagt ner två kontor, i Harmånger 2010 och i Ljusne 2012. Nu följer Hälsinglands sparbank efter och avvecklar Enångers enda bankkontor 2013.

Hälsingekusten kommer alltså på kort tid att ha förlorat tre bankkontor. Anmärkningsvärt är att inte ens den lokala sparbanken, Hälsinglands sparbank, tidigare Hudiksvalls sparbank, värnar det som är sparbankens signum: det lokala bankkontoret. I dag meddelande sparbanksledningen i Hudiksvall att den lägger ner sina kontor i Sörforsa och Enånger.

Det betyder att Enånger blir utan bank. Tidigare hade Enånger både sparbank och föreningsbank (jordbrukskassa). Samma drabbar Sörforsa, som blir ytterligare en i raden av relativt stora tätorter utan bank. I Ljusne har Handelsbanken kvar sitt kontor.

Långvind.com har kartlagt sparbanksvärlden och funnit att det finns flera orter av Enångers och framför allt Sörforsas storlek som har sparbankskontor.

Sparbankerna i skogslänen är förvisso få, men det finns fyra orter som är av Enångers storlek eller mindre (642 invånare 2010) och har sparbankskontor: Stora Skedvi (208), Lucksta (346), Sysselbäck (527) och Koppom (643). Av dessa tillhör dessutom Lucksta-kontoret Hälsinglands sparbank…

När man jämför med kontoret i Sörforsa, blir kontrasten än större. Det finns tio orter som är mindre än Sörforsa (1 574 invånare) och har sparbankskontor: Stora Skedvi (208), Lucksta (346), Sysselbäck (527), Koppom (643), Edane (706), Överkalix (975), Töcksfors (1 158), Roknäs (1 238), Fellingsbro (1 384) och Åmotfors (1 410).

För Enånger är nedläggningen av bankkontoret ytterligare en smäll, sedan Posten AB avvecklade sitt utlämningsställe – post i butik – 2011 och Telia AB började montera ner fasta telenätet i Enångers ytterområden.

Jörgen Bengtson

 


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv