Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Njutånger okänt maktcentrum

Print Friendly, PDF & Email

Njutånger har inte bara en av Hälsinglands mest intressanta medeltidskyrkor och en förhistoria förknippad med platsen där kyrkan står. Hela Njutånger har sannolikt varit ett maktcentrum vi inte tidigare känt till.

På torsdagskvällen ledde arkeologerna Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson en forntidsvandring till Rödhälle skans på Örängesnäset. Arrangör var Kungsgården Långvind, som också genomförde en bruksvandring i Långvind samma dag. De två vandringarna samlade 17 deltagare.

Exkursionen till Rödhälle skans började vid Njutångers kyrka. Klockstapeln står på en stor hög, som sannolikt fanns före den första klockstapeln. Högen kan vara resterna av ett försvarstorn, en kastal. Men den kan också vara en gravhög, en storhög, en stormannagrav från järnåldern, anser arkeologparet Nilsson.

Detta, tillsammans med andra arkeologiska fynd, pekar på att det tidigare fanns en ”lokal maktkoncentration” som tidigare inte varit känd i denna del av Hälsingland. De ser här också en ”kulturkontinuitet mellan järnåldern och medeltid, som tidigare inte har satts samman till en gemensam bild”.

Rödhälle skans är en del i den nya historieskrivningen. En fornborg eller skans är en försvarsanläggning. Rödhälle skans ligger på en udde i den djupa Njutångersfjärden. Skansen fanns för att försvara inloppet till Njutångersfjärden och framför allt något mycket värdefullt inne i viken, ett lokalt maktcentrum, kanske en flottenhet.

Rödhälle skans är unik. Det finns inte någon motsvarande skans på Norrlandskusten, säger paret Nilsson.

Nya fynd och tolkningar gör att vi kommer att behöva skriva om den tidiga historien för Norrland. Njutånger håller på att stiga fram som en av Norrlandskustens viktigaste platser under yngre järnålder och tidig medeltid, säger Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson.

Hälsinglands tidiga historia är inte bara Hög och andra historiskt kända platser. Det är också Njutånger. Denna nya upptäckt fick forntidsvandrarna till Njutångers kyrka och Rödhälle skans del av. Efter vandringen var det samling på Sankt Olofsgården med eftersnack, kaffe, smörgås och hembakat.

Nästa forntidsvandringen går än längre tillbaka i tiden, till stenålderns Hedningahällan utanför Myra, Enånger. Den 26 juli klockan 18 samlas intresserade vid avtagsvägen till Hedningahällan för en tvåtimmarsvandring.

Därefter blir det ytterligare en forntidsvandring, till finnskogarna i Nianfors. Den 2 augusti klockan 18 samlas intresserade vid Nianfors kyrka, för en vandring  i gammal skogsfinnbygd, sannolikt den äldsta i Hälsingland.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv