Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Bra suringår

Print Friendly, PDF & Email

Strömmingen har varit talrik i år, så det blir ett bra surströmmingsår. Hälsinglands enda kommersiella surströmmingstillvekrare, Borkbosuring, ser fram mot en bra säsong.

Till skillnad från oss andra, tycker Stig Enbom och Hans-Erik Englundh, salteriets ägare, att den kalla sommaren varit utmärkt. Då jäser strömmingen långsammare, vilket ger en bättre och jämnare kvalitet.

Borkbosuringen är en efterfrågad delikatess sedan 13 år. Den tillverkas i det lilla fiskeläget Borkbo, Enånger. Sedan Wedins salteri avvecklade verksamheten efter några års produktion i Haga, Enånger, är Borkobo ensam herre på täppan i Hälsingland.

Borkbos tillverkare av suring, som surströmming heter i Hälsingland, har redan burkat 30 tunnor surströmming. Lika mycket återstår. Halva produktionen är redan såld, enligt Hudiksvalls Tidning i dag.

Den hantverksmässiga produktionen i Borkbo innebär att tillverkarna smakar av surströmming i varje tunna varje morgon. Produktionen är alltså extremt personberoende. Nu ser successionen ut att vara säkrad. Hans-Erik Englundhs son, Erik Englundh, tillhör en ny generation, som står beredd att ta över, berättar HT.

Som vanligt är suringtillverkarna inriktade på suringpremiären, tredje torsdagen i augusti, som i år är 16 augusti. Det är visserligen inte längre förbjudet att sälja surströmming före detta datum, men alla suringälskare håller på traditionen och premiärdagen.

Hälsingekusten har flera surströmmingstillverkare, som hantverksmässigt producerar den syrade strömmingsdelikatessen. Bara Borkbosuringen säljer dock den syrade strömmingen på en lokal och nationell marknad.

Surströmming är fermenterad strömming, som fått mogna i tunnor med salt, vatten och rätt temperatur (18–20 grader). Processen tar vanligen sex till åtta veckor. Små skillnader i salthalt och temperatur påverkar smaken. Det gör att två tunnor stående bredvid varandra – med fisk från samma fångst och lagrade under lika lång tid – kan ha helt olika karaktär.

Europeiska unionen (EU) är en ständig nagel i ökat på surströmmingsälskarna. EU reglerar mycket i våra liv, inklusive vår rätt till strömming. Eftersom strömming i allmänhet och surströmming i synnerhet har högre halt av dioxin än EU tillåter, ville EU tvinga Sverige att upphöra med fiskdelikatessen vid utgången av 2011. Till slut fick strömmingen – som betyder så mycket för Norrlandskusten och till och med utgör Enångers sockenvapen – förlängd dispens.

Suringen är alltså räddat undan EU:s klor, och i år ser surströmmingen dessutom ut att bli både mer talrik och bättre i kvalitet än tidigare.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv