Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Ybuss lämnar Enånger

Print Friendly, PDF & Email

Ybuss gör som Posten: lämnar Enånger. Ybuss drar in hållplatsen i Enånger på gamla E 4:an för att spara sex minuter.

Ybuss hänvisar till nya hållplatsen i Iggesund, som ligger i direkt anslutning till nya E 4:an, cirka fyra kilometer från Iggesunds centrum. Ybuss säger visserligen att beslutet att lämna Enånger inte är hugget i sten, men mycket talar för att Ybuss har lämnat Enånger för gott.

Långvind.com intervjuade Ybuss den 26 september 2011 om den framtida trafiken, när nya E 4:an går förbi istället för genom Enånger och Iggesund. Då lovade Ybuss fortsatt trafik till Enåner och Iggesund via gamla vägen.

– I läge ett fortsätter vi att köra gamla vägen och kommer att stanna i både Enånger och Iggesund. Men vi ser över alternativ för framtiden, sa Tomas Byberg till Långvind.com.

På en direkt fråga från Långvind.com sa Tomas Byberg att det framöver kan bli aktuellt att stanna på Ångersjöns rastplats istället för i Enånger och sluta trafikera Iggesund. Nu ser det ut att bli tvärtom, även om hållplatsen i Iggesund har flyttat ut till nya E 4:an. Långvind.com har inte nått Ybuss för en kommentar kring den gamla tanken att stanna i Ångersjön, som i sådana fall skulle kunna ersätta den indragna hållplatsen i Enånger.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv