Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Åar blir återställda

Print Friendly, PDF & Email

Två åar på Hälsingekusten – som tidigare blivit rensade på främst stenar och block – kommer att få en del stenar, block och död ved tillbaka, för att förbättra vattenfaunan. Restaureringen berör Delångersån och två sträckor av Enångersån samt två vattendrag i Ilsbo.

Restaureringen ska ge ett naturligare vattenflöde, som återskapar viktiga strandområden och ger utter, fisk och andra vattenorganismer bättre livsmiljöer. Hudiksvalls kommun räknar med att åtgärderna ska återställa bestånden av bland annat öring, harr, flodnejonöga och utter i Enångersån och Deöångersån.

Även Enångersåns hotade flodpärlmussla får en chans till återväxt, eftersom dess larver lever på öringens gälar.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv