Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Vindkraft på Enångerskusten?

Print Friendly, PDF & Email

Om drygt en vecka tar Hudiksvalls kommun ställning till vindkraften i kommunen. Kommunfullmäktige ska anta en översiktsplan för vindkraft, som innebär en mer offensiv satsning på vindkraften än tidigare. Ett nytt område som kan bli aktuellt för vindkraft finns söder om Finnicka, där Långvinds bruk är intresserat av att upplåta mark för vindkraft.

Den nya majoriteten i kommunen flaggade för en mer positiv inställning till vindkraften i allmänhet och i kustområdet i synnerhet i ett kommunstyrelsebeslut i juni i år, som vi berättade om i artikeln Vindkraft i kustbygden.

Forskare vid Uppsala universitet redogjorde i en studie för ett år sedan att Hudiksvall har bästa vindkraftspotentialen i Gävleborgs län, vilket Långvind.com skrev om i artikeln Stor vindkraftspotential i Hudik.

I tisdags tog kommunstyrelsen ställning till vindkraftsplanen. Den 28 november bestämmer kommunfullmäktige vilka områden som kan bli aktuella för vindkraft framöver. Kommunstyrelsen vill lyfta ut ett stort vindkraftsområde, Järnblästen, norr om Norrdellen, för en fördjupad studie. Senast under andra kvartalet 2012 ska kommunen ta ställning till detta område.

Det är få områden längs Hudiksvallskusten, som är aktuella för vindkraft. Ett område som fanns med i det nya planförslaget, Finnicka, är inte längre aktuellt på grund av lokalt motstånd, höga naturvärden och en nyckelbiotop i området. Däremot är kommunen positiv till ett område söder om Finnicka, som Långvinds bruk är intresserat av.

Sedan tidigare finns ett stort område till havs med i vindkraftsplanen, Gretas klackar, sydöst om Agön. Det är dock ett högriskprojekt med osäker framtid, som kommunen inte tror kan bli aktuellt att exploatera på många år. Dessutom har försvaret invändningar, som komplicerar och ytterligare fördyrar en exploatering.

Bakgrunden till att Hudiksvalls kommun tar fram en ny översiktsplan för vindkraften är att den gamla fick underkänt av länsstyrelsen sommaren 2010. Planen är otydlig och kommunen motiverar inte varför den valt bort stora delar av de riksintresseområden för vindkraft som staten identifierat i Hudiksvalls kommun, sa Länsstyrelsen Gävleborg.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv