Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Hälsingeprotest till regeringen

Print Friendly, PDF & Email

Hälsingerådet – ett samarbetsorgan för hälsingekommunerna i gemensamma, strategiska frågor – protesterar i två skrivelser till regeringen över nedläggningen av fast telefoni och postombud i landskapet.

Skrivelserna har gått till både it- och regionminister Anna-Karin Hatt (C), Post- och telestyrelsen (PTS) samt de två berörda företagen, Telia Sonera och Posten.

Hälsingerådets ordförande, Marie Centerwall (S), och hennes fem kommunstyrelseordförandekollegor vill påtala för dem som ansvarar för verksamheterna, stat och berörda företag, att de även måste tänka på dem som bor på landsbygden.

I bland annat Långvindsbruk har Telia avvecklat det fasta telenätet, utan att säkra att företag och boende fått ett fungerande alternativ. I vissa fall har de inte ens fått erbjudande om en mobil lösning innan Telia kopplat ur ledningen.

– Om man drar in en tjänst, som Telia Sonera gör, är det enda rimliga att en tillfredsställande lösning presenteras för berörda som ersätter den fasta telefonin. Det är orimligt att Telia Sonera avvecklar fast telefoni, utan att lösa det uppkomna problemet, skriver de sex kommunalråden i skrivelsen till regeringen, PTS och Telia Sonera.

Med anledningen att Posten i augusti lade ner postombudet i Enånger (Evas kiosk) och Lindefallet (Linde livs), skriver Hälsingerådet till regeringen, PTS och Posten AB:

– Posten har enligt uppgift som mål att arbeta för att kunna erbjuda så bra service som möjligt i hela landet, men i praktiken agerar Posten på ett diametralt annat sätt. Det har hävdats att lantbrevbärare kan ersätta postombud, men det får nog snarast ses som ett komplement till postombud. För att kunna utnyttja lantbrevbärarservicen krävs att kunderna vistas hemmavid dagtid. Men även människor bosatta på landsbygden har i normalfallet ett arbete, som innebär att man oftast inte befinner sig hemma när lantbrevbärarservice erbjuds.

– Det här är en demokratifråga, post och telefon ska fungera, säger Caroline Schmidt (C), kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv