Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Hälsingekusten närmare

Print Friendly, PDF & Email

I dag klockan elva kom Hälsingekusten närmare. Restiden Hudiksvall–Enånger är tio minuter kortare sedan den nya motorvägen öppnade. Ett femtioårigt arbete – för att föra Hudiksvall och Söderhamn närmare varandra, närmare Stockholmsregionen och för förbättra säkerheten – är i hamn.

– Ytterligare en länk i E 4:an som utvidgar arbetsmarknadsregionerna och för oss närmare de globala marknaderna, sa Trafikverkets strategidirektör Torbjörn Suneson, innan en svartkrutskanon avlossade en kraftfull salva och trafiken släpptes på.

Dessförinnan hade talarna avlöst varandra vid den välbesökta invigningsplatsen norr om Söderå utanför Hudiksvall.

– Välkommen till en ny kommunikationsväg i Glada Hudik, sa kommunfullmäktiges ordförande Margareta Berg Kjellin och lade nya E 4-vägen till den optofiberväg som Hudiksvall så framgångsrikt slagit in på.

Men hon påminde också vad som återstår på kommunikationsområdet för Hudiksvall: dubbelspår på Ostkustbanan Gävle–Sundsvall och cykelvägar från Hudiksvalls ”närorter”, Sörforsa och Iggesund.

– Nu är vi äntligen i mål. Tänk att det var så svårt att räta upp ryggraden i länet, sa Hudiksvalls tidigare planeringschef, Bengt Gill, och rekapitulerade de senaste 20 årens turer kring vägen, som höll på att bli en trefältsväg med byggstart 2013.

Nu blev det en ”snålmotorväg” tack vare starkt opinionsarbete och bidrag från Hudiksvalls kommun med 30 miljoner kronor. Det gör vägsträckan till en av de första exemplen på medfinansiering för att få en högre vägstandard.

– Tack alla Hudiksvallsbor som bidragit via skattsedeln, sa Bengt Gill.

Han påminde också om det långa arbetet med att få vägen på plats. Redan för 50 år sedan skrämde Vägverket och kommunen upp handlarna i Iggesund med att det snart skulle komma en väg som gick utanför samhället.

Nu finns vägen på plats, som uppfyller krav på miljö, framkomlighet och säkerhet.

– Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt, blev omdömet om vägen från Trafikverkets regionchef, Ingemar Frej.

När trafiken väl rullade i gång några minuter efter klockan elva, var det två mc-poliser och en imponerande samling veteranbilar, som anträdde den nya och natursköna vägen till Enånger. Den passerar Storyan, Lillyan och tre åar – Delångersån, Nianån och Enångersån – längs den 24 kilometer långa vägen från Hudiksvalls västra infart till Ångersjöns rastplats.

För Hudiksvalls utveckling ger nya E 4:an flera fördelar: restiden söderut minskar, flera fjällresenärer kommer att ta vägen via Hudiksvall, Stockholmsområdet kommer närmare, Arlanda når man under rusningstid ungefär lika snabbt från Hudiksvall som södra Stockholmsområdet, Iggesund får en lugn lokalväg till Hudiksvall, ett nytt värdefullt planområde mellan riksväg 84 och Europaväg 4 väntar på företagsetableringar.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv