Boka boende på Kungsgården Långvind!

Kyrkovisning i Njutånger

Print Friendly, PDF & Email

Njutångers kyrka är en av Hälsinglands äldsta, bäst bevarade och märkligaste medeltidskyrkor. På måndagen gav Gunnar Andersson en kvalificerad visning av kyrkan, som på många sätt är unik.

Den har, som en av ytterst få medeltidskyrkor i Norrland, tydlig havskontakt, där den ligger längst in i en djup havsvik. Havet är fortfarande synligt från kyrktrappan.

Själv kyrkan är bevarad till det yttre från sent 1100-tal, vilket är ovanligt för medeltidskyrkorna. Det flesta är tillbyggda både på längden och bredden, som exempelvis i Enånger. I Njutånger är den gamla gråstenskyrkan bara förlängd till drygt dubbla längden. Sedan har vapenhus, sakristia och nya tak tillkommit, sannolikt under 1400-talet.

Det faktum att kyrkan länge var så liten får Gunnar Andersson att tro att den till en början kan ha varit en gårdskyrka, att det alltså funnits en storgård som haft en egen kyrka.

Kyrkans väggar och valv fick kalkmålningar efter Gustav Vasas trontillträde, det vill säga på 1520-talet. Valvens målningar med riksvapnet tre kronor och en vase i hjärtskölden, gör det lätt att datera målningarna. Målningarna kalkades över 1705 på befallning av dåvarande ägaren till Iggesunds bruk, som var sträng kalvinist. Vid restaureringen 1928–1929 tog man fram kalkmålningarna i stjärnvalvet.

Njutångers kyrka är ovanligt rik på inventarier, en följd av donationer från ägarna till Iggesunds bruk från slutet av 1600-talet och framåt. Ett exempel på det är predikstolen, ett barockarbete av mycket hög kvalitet med en ett ovanligt inslag – en galjonsfigur som bär upp predikstolen.

Det finns också medeltida inventarier – bland annat en gotländsk dopfunt i kalksten från 1200-talet, välbevarat altarskåp och flera träskulpturer – som visar att kyrkan haft rika gynnare även före järnbruksepoken. Altarskåpet är ett verk av Haaken Gulleson från Enånger.

En stor exteriör förändring av medeltidskyrkan är fönstren. På medeltiden var fönstren bara små, högt belägna gluggar på sydsidan, berättar Gunnar Andersson.

Klocktornet från 1726 är också ovanligt, där det ligger längre från kyrkan än vad som är brukligt och på en kulle som har sin egen historia. Högen är en gammal tingsplats och är äldre än kyrkan. Exakt vad som döljer sig i den anlagda högen kommer vi inte att veta förrän arkeologerna satt sina spadar i högen. Enligt arkeologerna Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson kan högen mycket väl vara en ännu äldre stormansgrav, vilket skulle kunna vara ett tecken på ett inte tidigare känt maktcentrum i Njutånger.

Kyrkovisningen tog en timme och arrangerades av Kungsgården Långvind, som också hade en kyrkovisning i Enångers medeltida kyrka i somras. Det blir ytterligare en visning av Njutångers kyrka i år, måndagen den 29 augusti klockan 15.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv