Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Kommunalt va till Borka

Print Friendly, PDF & Email

I höst börjar Hudiksvalls kommun att dra vatten- och avloppsledningar till Borka på Hälsingekusten, om allt går enligt planerna. Länsstyrelsen har godkänt va-projektet, men den exakta ledningsdragningen kan påverkas av fornfynd längs vägen, skriver Hudiksvalls Tidning i dag.

Enligt Riksantikvarieämbetets inventering finns det fyra fornlämningar längs vägen. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kommer att bestämma var kommunen får dra ledningarna. Länsstyrelsen ställer också krav på att kommunen går varsamt fram, så skador på mark och växtlighet blir minimala. Därför kommer grävningen till stor del att ske vintertid, när skadorna blir små.

Bakgrunden till länsstyrelsens omsorg är att Enångersån ingår i ett Natura 2000-område, som ledningsdragningen tangerar.

Det kommer att kosta cirka 2,8 miljoner kronor att va-ansluta Borka till Enånger och det kommunala va-nätet. Kostnaden står boende och företag i Borka för, som vill ha anslutning.

I början av 2011 stod det klart att tillräckligt många i Borka var intresserade av anslutning, för att den skulle kunna bli verklighet. Enligt kommunens beräkning från 2010 skulle en vatten- och avloppsanslutning för en normalstor tomt och villa kosta cirka 80 000 kronor. Anslutningen till det kommunala va-nätet är frivilligt.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv