Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvindsfisk inventerad

Print Friendly, PDF & Email

Nu är fisk och flora inventerade i Svensviken, Långvind. Under den gångna veckan har Johan Persson och Henrik Schreiber på Länsstyrelsens uppdrag provfiskat och undersökt växtligheten i Svensviken. Resultatet oroar forskarna.

De har provfiskat med krutladdningar på sjuttiotalet ställen och inventerat växtlighet, kollat bottenförhållanden, sikt och salthalt i den grunda havsviken på norra sidan av Långvinds fritidsområde. Resultatet av kartläggningen bekräftar att den ekologiska balans är rubbad. Fiskarterna är få, antalet fiskar färre än tidigare.

– Vi har sett många halvdöda och döda vuxna spiggar i år. Vore det ett fungerande ekosystem skulle de vara uppätna av andra fiskar eller fåglar innan de dör, säger Henrik Schreiber till Hudiksvalls Tidning (7/8 2010).

Forskarna vet inte säkert varför fiskfaunan är utarmad. En teori är att det råder brist på mat för fiskyngel, eftersom strömming och skarpsill äter upp djurplankton för ynglen. Lokalt verkar också spiggen vara konkurrent. Den breder sannolikt ut sig för att de större rovfiskarna – främst torsk men även arter som gädda och abborre – äter strömming och spigg.

Enligt provsprängningarna är utarmningen mindre i de skyddade, mindre salta havsvikarna.

Forskarna vet inte om förändringarna är ett resultat av människans miljöpåverkan eller naturliga förändringar över en längre tid. Ett är dock klart: havsvikar som Svensviken blir allt viktigare för den ekologiska balansen.

– Det blir allt viktigare med de avsnörda havsmiljöerna, säger Johan Persson.

Undersökningen i Svensviken ingår i ett nationellt projekt under Naturvårdsverket. Projektet omfattar Gävleborgs, Uppsala, Kalmar och Blekinge län.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv