Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Stämma öppnar för ny kyrkhelg

Print Friendly, PDF & Email

Efter framgången med påskmässa, ser det ut som om Långvinds kapell även kommer att fira pingst, Kristi himmelsfärd eller alla helgons dag. Både styrelsen och medlemmar tog upp frågan om ytterligare kyrkhelg på söndagens kapellstämma i Långvindsbruk.

I verksamhetsplanen betonar styrelsen att verksamheten i det lilla brukskapellet på Hälsingekusten är koncentrerad till juni, juli och augusti, med att den också rymmer julotta, påskmässa plus eventuellt ytterligare helg. Jörgen Bengtson föreslog att kapellet skulle fira pingst och/eller ytterligare någon av kyrkoårets större högtider.

– Jag tror det kan bli så, svarade Pärlennart Larsson, ordförande i Långvinds kapellförening.

Årsstämman följde på sedvanlig midsommargudstjänst. Arne Selander predikade och besökte Långvind för första gången. Efter en regnig start på midsommarhelgen, blev den en solig avslutning i och utanför kapellet.

Gudstjänsten rymde sommarpsalmer som ”I denna ljuva sommartid” och ”En vänlig grönskas rika dräkt”, sång av Åsa Nordkivst och musik av Sonja Kroon-Björgyll. Tjugo Långvindsbor slöt upp på sommarens första gudstjänst.

Efter gudstjänsten följde kyrkkaffe på kyrkbacken. Sedan väntade årsstämma med Långvinds kapellförening, den äldsta föreningen i Långvindsbruk.

Det blev omval av styrelsens ordinarie ledamöter. Eftersom mandatperioden är två år, var bara hälften uppe till omval. Den nya styrelsen består av Pärlennart Larsson, Ingegerd Asplund, Birgit Larsson Sundströn, Mats Sandström (utsedd av kyrkorådet), Lena Frykberg, Anne-Marie Westlin och Bertil Sundström.

Hans Tjernström ersatte Ingrid Tjernström som ersättare. Eva Tottie blev omvald som ersättare.

Revisorerna, Jörgen Pettersson och Christer Häggmark med Alf Wahlström som ersättare, fick förnyat förtroende.

Enmansvalberedningen Carl Erik Tottie blev också omvald.

Långvinds kapellförening har 90 medlemmar. Den låga medlemsavgiften, 50 kronor, består. Men årsstämman hoppas att flera ska betala en högre avgift, så stämman beslutade att avgiften är ”50 kronor eller valfritt högre belopp”. Föreningen kan behöva en kassaförstärkning, eftersom den redovisade ett mindre underskott på 810 kronor 2009.

En fråga som togs upp vid kyrkkaffet är varför Enånger-Njutångers församling behandlar Långvinds kapell så njuggt. Det finns ingen information om Långvinds kapell på församlingens webbplats. När biskopen gör visitation i församlingen, finns inte Långvind med. Annonseringen inför påskmässan var dålig.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv