Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Borka får fiskarmuseum

Print Friendly, PDF & Email

Borkas arbetslivsmuseum har fått en syster, ett fiskarmuseum.  Fredagen den 21 maj öppnar fiskarmuseet i en av sjöbodarna på Borka Brygga. Bakom museet står Enångers båtsällskap och Njutångers hembygdsförening.

Det nya fiskarmuseet blir en gemensam angelägenhet för de två kustsocknarna Enånger och Njutånger. De två museidelarna bildar en helhet.

– Vi kan visa hela fiskehistorien för eftervärlden, med båtar, motorer, sjöbodsinnehåll, arbetsredskap, bostad med mera, säger Hjalmar Åker, primus motor i Enångers båtsällskap.

Det befintliga arbetslivsmuseet omfattar främst båtar och motorer, verktyg för båtbyggeri från 1800-talet och framåt samt historiska bilder.

Njutångers hembygdsförening har en samling från förra sekelskiftet, som ger en tydlig bild av fiskarens bostad, sjöbod, fiskeredskap och jaktvapen. Materialet fanns tidigare i ett museirum i Njutångersgården. Genom ett samarbete med Enångers båtsällskap flyttade man förra året samlingen till Borka. Nu är en iordningställd sjöbod från början av 1800-talet omvandlad till museum.

– På detta sätt kommer hela fiskehistorien från våra socknars fiskevatten att samlas på Borka Brygga. De gamla fiskarna i dessa båda socknar levde ju ett ganska likartat liv. Genom detta samarbete har vi skapat en helhetsbild av deras liv, säger Hjalmar Åker.

Fiskarmuseet kommer att hålla öppet varje dag klockan 11–18.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv