Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Nytt tomtområde i Lindefallet?

Print Friendly, PDF & Email

Bässesjön norr om Lindefallet kan bli ett nytt tomtområde i Hudiksvall, för både permanent- och fritidshus.

Hudiksvalls kommun pekar i sin nya översiktsplan ut fem havs- eller sjönära områden för permanent- eller fritidshusbebyggelse. Hela tre av dem finns i Enånger, ett område vid Långvindsfjärden nordöst om Långvindsbruk, Finnickaviken och Bässesjön norr om Lindefallet.

– Vi har tittat på tomtlägen på Bässesjöns norra strand, säger Olle Persson, ordförande i Lindefallets byaråd, till Langvind.com.

Nya hus vid Bässesjön skulle öka Lindefallets attraktionskraft och bredda underlaget för byns butik, som är centralt för alla överväganden i Lindefallet.

– Vi vill inte ha ett sommarstugeområde med 50 tomter. Vi vill ha fastboende, slår Olle Persson fast.

Ett led i att få fler fastboende till Lindefallet är attraktiva tomter vid Bässesjön. Olle Persson välkomnar flera hus i Bässe, antingen hus för åretruntboende eller fritidshus för dem som slår ner bopålarna i Lindefallets centrala delar, Östra eller Västra Bölan, och vill ha en sommarstuga vid sjön.

På Bässesjöns norra strand finns ett friluftsbad, som Lindefallsborna håller på att rusta upp, och en skjutbana. Ny bebyggelse är främst aktuell på norra stranden, men det finns också utrymme för flera hus på den södra, avsevärt mer bebyggda sidan.

Några avstyckningar är dock inte aktuella för tillfället. Det är upp till de privata markägarna och kommunen, som också äger mark i Bässe, att ta steg i den riktningen.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv